MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:

  • Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI w;
  • Ich rodzice darzyli nas zaufaniem;
  • Pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
  • Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku;
  • Zapewniamy Naszym Uczniom optymalną jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm,
  • Zajęcia specjalistyczne wspierające uczenie;
  • Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko Szkoły, ideach, które niesie Patron Szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia;
  • Wspieramy każdego ucznia w jego rozwoju;
  • W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierujemy się dobrem każdego ucznia, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej każdego ucznia.