Szkoła Z Klasą 2.0

szklasa

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0

W piętnastej, jubileuszowej edycji skupimy się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale takim w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje. Od organizatorów programu uzyskamy wsparcie w trudnym procesie planowania i wprowadzania zmian w duchu współpracy i otwarcia się na potrzeby całej szkolnej społeczności.

Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji programu będziemy mogli przyjrzeć się Naszej szkole – relacjom, które w niej panują, naszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązania najważniejszych dla Nas problemów.

Akcent położony będzie na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania .

Agnieszka Winiarska
koordynator


źródło:http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero
szklasa-2