Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE w SP nr 163

w roku szkolnym 2018/2019

 

zerówki

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0a

14:00 – 15:00

Zaj. plastyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0b

14:00 – 15:00

Zaj. plastyczne

p. Sęk

sala:  15

0a

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0a

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Liberadzka/

p. Murawska

sala:  16

0b

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Sęk

sala:  15

0b

14:00 – 14:30

Zaj. muzyczne

p. Sęk

sala:  15

0a

14:30 – 15:00

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0b

14:00 – 14:30

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0a

14:00 – 14:30

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0b

14:30 – 15:00

Gimnastyka korekcyjna

p. J. Kutyła

0a

14:40 – 15:10

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 16

0a

9:10 – 9:40

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 16

0b

14:40 – 15:10

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 15

0b

9:10 – 9:40

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 15

0b

3 g.l.

Rewalidacja

p. P. Puchniak

sala T3 (za 109)

0b

5 g.l.

Rewalidacja

p. P. Puchniak

sala 103

 

klasy pierwsze

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1a+1c

4 g.l.

Zaj. dyd. – wyr.

p. Jonio

sala:  108

1b+1d

6 g.l.

zaj. dyd. – wyr.

p. Zielińska

sala: klub Zośka

1d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1d

7 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1d

9 g.l.

Język polski dla obcokrajowców

p. M. Miłkowska

sala: 108

1b

5 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

1d

5 g.l.

Sport

p. Ż Betlińska

1c

7 g.l.

Sport

p. W Piotrowska

1a

6 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

1a + 1c

2 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: T1

1a

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 108

1b + 1d

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 101

1c

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1a

4 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1c

4 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1d

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1b

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1b

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

1a i 1c

4 g.l

Zaj. socjoterapeutyczne  p. K. Michalak

Sala T2

1b i 1d

4 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne p. K. Michalak

Sala T2

1a

5 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

1a

4 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

1a

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

 

Klasy drugie 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
2a+2d

9 g.l.

Zaj. dyd. –wyr.

p. Łazicka

sala: 106

2c+2b

5 g.l.

  Zaj. dyd. – wyr.

  p. E. Waszczuk

sala: klub Zośka

2d

3 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. U. łazicka

sala: klub Zośka

2a

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. K. Kowalska

sala: klub Zośka

2c

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. E. Waszczuk

sala: klub Zośka

2b

4 g.l.

Zaj. rozw.

matematyka

p. B. Truszkowska

sala: klub Zośka

2a

3 g.l.

Sport

p. W. Piotrowska

2c

6 g.l.

Sport

p. M. Jarka

2d

4 g.l.

Sport

p. W. Piotrowska

2b

5 g.l.

Sport

p. M. Jarka

2d

3 g.l. Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Sawuła

sala: T1

2d

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A.  Sawuła

sala: 108

2a

2 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2b

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2d

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2c, 2b

3 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

2d

3 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala: T2

2b

5 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne p. K. Michalak

sala:T2

2b

6 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

2d

3 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

2d

2 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

2d

4 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

2b

3 g.l.

Rewalidacja

p. K. Michalak

sala T2

2b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Winiarska

sala 207

klasy trzecie 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
3b
4 g.l.Zaj. dyd. – wyr.p. M. Bartoszczesala: 108
3a

5 g.l.

Zaj. dyd. –  wyr.

p. A. Klujewska

sala: 108

3a

6 g.l.

Sport

p. J. Kutyła

3b

5 g.l.

Sport

p. M. Jarka

3b

3 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Sawuła

sala : 108

3a

5  g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3b

4 g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3a

2  g.l.

Zaj. socjoterapeutyczne

p. K. Michalak

sala T2

3a

5 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

3b

7 g.l.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 101

3a

5 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Winiarska

sala 207

3b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Sawuła

sala T1

3b

3 g.l.

Rewalidacja

p. A. Sawuła

sala T1

 


 

Klasy czwarte

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
    Kl. 4a

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 105

 

kl. 4 a

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

A. Franke

s.102

 

 

 

 
  Kl. 4 a

Rewalidacja

p. A. Sawuła

7:50 – 8:50

Sala 104

 

 

Kl. 4 a

Rewalidacja

p. A. Sawuła

8:50-9:50

Sala 209

Kl. 4 a

Rewalidacja

p. A. Sawuła

12:35-13:35

Sala 105

  Kl. 4 a

Rewalidacja

p. A. Sawuła

12:45-13:45

Sala 218

  Kl. 4a

1 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala: 215

     
    Kl. 4 a

6 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

p. T. Suwiński

sala : 106

  Kl. 4 a

6 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

p. T. Suwiński

sala : 106

  kl 4a

7 i 8 g.l.

Grupowe zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 215

   

 

 

 

Klasy piąte

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Kl. 5c i 5a

4 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 215

 

Kl. 5d

4 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 215

 

 

Kl.5b

7 g.l.

Zaj.

korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 105

 

Kl.5a

8 g.l

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 105

 

Kl. 5a i 5d

1g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie trudności w uczeniu się matematyki

Franke

s.102

 

kl. 5c gr.I

 7g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

 

Kl.5 d

7 g.l.

Zaj.

korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 105

 

kl. 5f

8g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

kl. 5c gr.II

7g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

 

 

Kl.5a

7 g.l.

Zaj.

korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 215

 

Kl. 5 c

1 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala: 215

  Kl. 5b, 5d

1 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala:215

 

   
  Kl. 5 B

7.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

Kl. 5 D

1.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

Kl. 5 F

6.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

Kl. 5 B i 5 C

7.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

Kl. 5 A i 5 D

1.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

  Kl.  5A

7 g.l.

Grupowe zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 215

 

Kl.  5A

8 g.l.

Grupowe zajęcia z psychologiem

p. D. Pająk

sala 215

 

 

 

   
Kl. 5a

7.g.l

Rewalidacja

p. Martyna Kaniewska

sala: 219

  Kl. 5a

1.g.l

Rewalidacja

p. Martyna Kaniewska

sala: 219

 

   

 

Klasy szóste

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Kl. 6 a

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 215

 

Kl. 6 f, 6b

4 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 215

 

kl. 6 d

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 105

 

Kl. 6 d

7 g.l.

Zaj.  korekcyjno- kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 105

 

kl. 6f

9 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 215

 

kl. 6b

8g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

Kl. 6e

6 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 215

 

kl. 6f

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 215

 

kl. 6e

6g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

Kl. 6b

7 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 215

    kl. 6b

1 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala:215

 

kl.  6b

4 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala:215

 

kl.  6d

6 g.l.

Zaj. logopedyczne

p. A. Nowakowska

sala:215

 

kl. 6 E

1.g.l

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

kl. 6 D

7 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

kl.6 B  i 6D

7 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

 

kl. 6A

1 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

kl.6 D  i 6F 

7 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

  kl.6 B 

1 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

kl. 6b

7 g.l

Rewalidacja

p. D. Pająk

sala: 105

kl. 6b

Terapia pedagogiczna

A.Franke

s.102

  kl. 6 b

6.g.l

Rewalidacja

p.T. Suwiński

sala: 106

 

 

Klasy siódme

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Kl. 7ad

8 g. l.

Zaj. rozw

– j. polski

p. K. Ludwiniak

sala: 111

Kl. 7d

8 g. l.

Zaj. rozw

–matematyka

p. E. Kłosowska

sala: 208

 

kl. 7c

8 g. l.

Zaj. rozw

–matematyka

p. A. Sochacka

sala: 218

Kl. 7b

7 g. l.

Zaj. rozw

– matematyka

p. A. Fila

sala: 207

 

kl. 7c

8 g. l.

Zaj. rozw

– j. polski

p. N. Fulko

sala: 104

Kl. 7a

8 g. l.

Zaj. rozw – matematyka

p. K. Bogucki

sala: 219

 

kl. 7b

0 g.l.

Zajęcia rozwijające umiejętność programowania

p. B. Kurgan
sala: 206

Kl. 7ad

0 g.l.

Zajęcia rozwijające umiejętność programowania

p. B. Kurgan
sala 206

Kl. 7 d

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala:215

 

  Kl. 7 c

9 g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

Kl. 7c

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. A. Nowakowska

sala: 105

 

Kl. 7 b

8 g.l.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

p. Anna Nowakowska

sala: 215

 

Kl. 7A, 7B i 7D

9 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

 

Kl. 7C

8 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106

 

     

 

Kl 7c

0 g.l (6:55-7:55)

Rewalidacja

p.A. Sawuła

sala: 104

Kl. 7d

6.g.l

Rewalidacja

p.T. Suwiński

sala: 106

 

Kl. 7a

0 g.l

(6:50-7:50)

Rewalidacja

p. A. Sawuła

Sala: 104

 

Kl. 7C

7 g.l

Rewalidacja

p. D. Pająk

sala: 215

Kl. 7A

8 g.l

Rewalidacja

p. D. Pająk

sala: 215

 

 

Klasy ósme

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Kl. 8b

8 g. l.

Zaj. rozw

– j. polski

p. N. Fulko

sala: 104

8a

 

Kl. 8 g. l.

Zaj. rozw

– j. angielski

p. B. Kurgan

sala: 201

(co 2 tyg.)

Kl. 8a

8 g. l.

Zaj. rozw

– j. polski

p. N. Fulko

sala: 104

 

Kl. 8b

8 g.l.

Zajęcia rozwijające umiejętność programowania

p. B. Kurgan
sala: 206

 

kl. 8a

8 g. l.

Zaj. rozw

– matematyka

p. A. Sienica

sala: 208

 

Kl. 8b

7 g. l.

Zaj. rozw

– j. angielski

p. J. Aleksandrowicz

sala: 108

(co 2 tyg.)

 

Kl. 8a

8 g.l.

Zajęcia rozwijające umiejętność programowania

p. B. Kurgan
sala 206

 

 

Kl. 8b

7 g. l.

Zaj. rozw

– matematyka

p. A. Kondracka

sala: 103

 

      Kl. 8 a

9 g.l.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Franke

s.102

 

 
Kl. 8B  i Kl. 8A

8 g.l.

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

p. T. Suwiński

sala: 106