Wykaz zajęć

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas I – III

Rodzaj zajęć Imię i nazwisko -zajęcia Dzień tygodnia Godzina
Zajęcia korekcyjno– kompensacyjno kl. Ia Magdalena Duszczyk Czwartek 10:25 – 11:25
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. Ia Magdalena Duszczyk Piątek 10:40 – 11:25
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. Ib Grażyna Pabudzińka Środa 10:40 – 11:25
Zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne kl. IIa Krystyna Bęben Czwartek 9:45-10:30
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIb Natalia Leszkiewicz Poniedziałek 10:40 – 11:25
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIc Jolanta Rachowska Czwartek 9:45 – 10:30
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IId Kinga Kozłowska Piątek 8:00 – 8:45
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIe Urszula Mistewicz Poniedziałek 9:45 – 10:30
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIf Katarzyna Pawluk Czwartek 10:40 – 11:25
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIIa Urszula Gałka Czwartek 11:30 – 12:15
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIIb Ewa Waszczuk Środa 12:35 – 13:20
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIIc Katarzyna Kowalska Czwartek 12:35 – 13:20
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIId Urszula Łazicka Czwartek 10:40 – 11:25
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIIe Małgorzata Turlej Piątek 11:30 – 12:15
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze kl. IIIf Marta Lindebny Piątek 9:45 – 10:30
Indywidualne zajęcia
z uczniem – cudzoziemcem
Joanna Gałan Piątek

8:50 – 9: 35

 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas IV – VI

Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia Godzina sala

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
j. polski dla kl.IV

Aurelia Cyboroń Poniedziałek

14:30 – 15:15
(8 lekcja)

203

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
j. polski dla kl.Vb

Ewa Miszczak Środa

13:40 – 14:25
(7 lekcja)

203
Wyrównywanie szans edukacyjnych Iwonna Podobas 1 godz. w tygodniu lub w miarę potrzeb   211

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
j. angielski dla  kl. IV

Ewa Rajkowska Poniedziałek

14:30 – 15:15
(8 lekcja)

205

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
j. angielski dla  kl. IV

Agnieszka Wiktorska Poniedziałek

13:40 – 14:25
(7 lekcja)

109

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   matematyka dla kl. VI

Lidia Zawiska

Wtorek – VI c

 

Czwartek – VI b

8:00 – 8:45
(1 lekcja)

13:40 – 14:25
(7 lekcja)

201

 

201

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
j. polski dla kl. VI

Małgorzata Zdziebłowska

Środa  – VI d


Czwartek  – VI c

13:40 – 14:25
(7 lekcja)

14:30 – 15:15
(8 lekcja)

203


203

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla kl. IVb

Joanna Kutyła Środa

8:00 – 8:45
(1 lekcja)

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. I – III

Rodzaj zajęć Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Dzień tygodnia Godzina

Klub ciekawskich – rozwijanie zainteresowań matematycznych ucz. kl. III

Ewa Waszczuk Poniedziałek 11:30 – 12:15

Zajęcia teatralne dla
ucz. kl. II

Natalia Leszkiewicz Wtorek 10:40 – 11:25
Zajęcia wokalne Katarzyna Kowalska Piątek 12:35 – 13:20
Zajęcia komputerowe dla ucz. kl. II Urszula Mistewicz Środa 15:20 – 16:05
Zajęcia przyrodnicze dla ucz. kl. III Małgorzata Turlej Środa 15:20 – 16:05

Koło matematyczne
dla ucz. kl. II

Krystyna Bęben Piątek 9:45 – 10:30
Płomyki Ducha świętego Anna Chalhoub Środa 15:20 – 16:05
W drodze do Jezusa – przygotowanie
do sakramentów
Ewa Twardowska Wtorek 12:35 – 13:20

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. IV – VI

 

Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia godzina sala
Koło historyczne Aneta Bartczak Wtorek 14:30 – 15:15

(8 lekcja)

205
Koło przyrodnicze Żaneta Betlińska Poniedziałek 14:30 – 15:15

(8 lekcja)

206
Koło przyrodnicze Jadwiga Żukowska Środa 8 lekcja 206
Koło matematyczne Anna Walczuk Poniedziałek

środa

8 lekcja

1 lekcja

204

109

Koło matematyczne Anna Sienica Środa 7 lekcja 210
Koło angielskiego Agnieszka Wiktorska Piątek 8 lekcja 109
Koło muzyczne Wojciech Rynduch Czwartek 14.30 – 15.15 21
Koło informatyczne Grzegorz Krakowiak Poniedziałek 8 lekcja 104
STM „Zośka” Agnieszka Krakowiak Wtorek 8 lekcja 206
Zajęcia rozwijające uzdolnienia Aurelia Cyboroń wg ustalonego harmonogramu okolicznościowo wg potrzeb
Warsztaty

dla kl.VIe

Magdalena Doromoniec Wtorek 15:20 – 16:10

(9 lekcja)

101
Karta rowerowa Joanna Gałan Wtorek 8.50 – 9.35 104
Tenis stołowy Grzegorz Krakowiak Środa

(okolicznościowo wg potrzeb)

8 lekcja hol szkolny
SKS dla kl. V i VI Joanna Kutyła Wtorek 8 lekcja sala gim.
SKS dla kl. IV Joanna Kutyła Piątek 7 lekcja sala gim.
SKS Magdalena Dobrzyńska okolicznościowo wg potrzeb
Realizacja zadań związanych z projektem „Szkoła z klasą” Agnieszka Winiarska realizacja wg harmonogramu