Rekrutacje kl. I

Najaktualniejsze informacje dotyczące rekrutacji (link)

 

Załącznik nr 1 do uchwały

Projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół w okresie od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

  1. Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę.
Lp.

Nazwa i siedziba szkoły

Adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych

Granice obwodu

Szkoła prowadzi oddziały

1. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie,
ul. Zbaraska 3
Od przecięcia osi ul. Międzynarodowej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z przedłużeniem osi al. Stanów Zjednoczonych, od przecięcia osi ul. Grochowskiej z przedłużeniem osi al. Stanów Zjednoczonych do osi al. J. Waszyngtona, wzdłuż osi al. J. Waszyngtona do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, od przecięcia osi al. J. Waszyngtona z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi ul. Międzynarodowej do przecięcia osi ul. Międzynarodowej z osią ul. Grochowskiej.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

3) sportowe

2. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie,
ul. M. Paca 44
Od przecięcia przedłużenia osi ul. Podskarbińskiej z granicą dzielnicy PragaPołudnie, wzdłuż granicy dzielnicy PragaPołudnie do przecięcia z przedłużeniem osi ul. Wiatracznej, od przecięcia granicy dzielnicy Praga- Południe z przedłużeniem osi ul. Wiatracznej, wzdłuż osi ul. Wiatracznej do przecięcia z osią ul. Grochowskiej, od przecięcia osi ul. Wiatracznej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Podskarbińskiej, od przecięcia osi ul. Grochowskiej z osią ul. Podskarbińskiej, wzdłuż osi ul. Podskarbińskiej do przecięcia przedłużenia osi ul. Podskarbińskiej z granicą dzielnicy Praga-Południe.

1) przedszkolne

2) sportowe

3. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie,
ul. Międzyborska 70
Od przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią al. J. Waszyngtona, wzdłuż osi al. J. Waszyngtona do przecięcia osi al. Stanów Zjednoczonych, od przecięcia osi al. J. Waszyngtona z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Stockiej, wzdłuż osi ul. Stockiej do przecięcia z osia ul. Majdańskiej, wzdłuż osi ul. Majdańskiej do przecięcia z osią ul. Grenadierów, wzdłuż osi ul. Grenadierów do przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej, od przecięcia osi ul. Grenadierów z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z zachodnim brzegiem Kanału Wystawowego, od przecięcia osi al. Stanów Zjednoczonych z zachodnim brzegiem Kanału Wystawowego, wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Wystawowego do przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią al. J. Waszyngtona. integracyjne
4. Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie,
ul. Szaserów 117
Od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z przedłużeniem osi ul. Wiatracznej, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z osią ul. Strażackiej, od przecięcia osi ul. Strażackiej z granicą dzielnicy Praga- Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z osią ul. J. Chłopickiego, wzdłuż osi ul. J. Chłopickiego do przecięcia z osią ul. Makowskiej, wzdłuż osi ul. Makowskiej do przecięcia przedłużenia osi ul. Wspólna Droga, wzdłuż osi ul. Wspólna Droga do przecięcia z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Wiatraczna, od przecięcia osi ul. Grochowskiej z osią ul. Wiatraczna, wzdłuż osi ul. Wiatraczna do przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z przedłużeniem osi ul. Wiatracznej.
5. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie,
Aleja Stanów Zjednoczonych 27
Od przecięcia osi mostu Łazienkowskiego z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do punktu przecięcia prostej między budynkiem ul. Wał Miedzeszyński 407, a budynkiem ul. Wał Miedzeszyński 844, wzdłuż prostej do przecięcia z osią ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż osi ul. Wał Miedzeszyński do przecięcia z osią ul. Zwycięzców, wzdłuż osi ul. Zwycięzców do przecięcia z Placem Przymierza, wzdłuż Placu Przymierza, wzdłuż osi ul. Paryskiej do punktu przecięcia z osią ul. Meksykańskiej, wzdłuż osi ul. Meksykańskiej do przecięcia z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej do przecięcia z osią ul. Brazylijskiej, wzdłuż osi ul. Brazylijskiej do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi ul. Międzynarodowej do przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej do przecięcia z osią ul. Lotaryńskiej, wzdłuż osi ul. Lotaryńskiej, wzdłuż przedłużenia osi ul. Lotaryńskiej do przecięcia przedłużenia osi ul. Lotaryńskiej z granicą dzielnicy Praga-Południe, od punktu na granicy dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do przecięcia z osią mostu Łazienkowskiego.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

3) sportowe

6. Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie,
ul. Osiecka 28/32
Warszawa,
ul. Tarnowiecka 4
Od przecięcia osi ul. Omulewskiej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Płowieckiej do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Południe, od przecięcia osi ul. Płowieckiej z granicą dzielnicy Praga- Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia granicy dzielnicy z osią al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego, wzdłuż al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego do punktu przecięcia osi al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią ul. Filomatów, od przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią ul. Filomatów, wzdłuż osi ul. Filomatów, wzdłuż przedłużenia osi ul. Filomatów, wzdłuż osi ul. Łukowskiej do przecięcia z osią ul. Omulewskiej, wzdłuż osi ul. Omulewskiej do przecięcia z osią ul. Grochowskiej.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

7. Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie,
ul. Zwycięzców 44
Od przecięcia osi ul. Francuskiej z osią ul. Walecznych, wzdłuż osi ul. Walecznych do przecięcia z zachodnim brzegiem Kanału Wystawowego, od przecięcia osi ul. Walecznych z zachodnim brzegiem Kanału Wystawowego, wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Wystawowego do przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, od przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi ul. Międzynarodowej do przecięcia z osią ul. Brazylijskiej, wzdłuż osi ul. Brazylijskiej do przecięcia z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej do przecięcia z osią ul. Meksykańskiej, wzdłuż osi ul. Meksykańskiej do przecięcia z osią ul. Paryskiej, od przecięcia osi ul. Meksykańskiej z osią ul. Paryskiej wzdłuż osi ul. Paryskiej, wzdłuż Placu Przymierza, wzdłuż osi ul. Francuskiej do przecięcia osi ul. Francuskiej z osią ul. Walecznych. dwujęzyczne
8. Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF w Warszawie,
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
Od przecięcia osi ul. J. Meissnera z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do punktu przecięcia z osią ul. Polskich Skrzydeł, osią ul. Polskich Skrzydeł do punktu przecięcia z alejką osiedlową, wzdłuż alejki osiedlowej między budynkami ul. J. Nagórskiego 7, 5, 3, 1, a budynkiem przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do punktu przecięcia z osią ul. J. Nagórskiego, osią ul. J. Nagórskiego do punktu przecięcia z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do punktu przecięcia z osią ul. Jugosłowiańskiej, wzdłuż osi ul. Jugosłowiańskiej do punktu przecięcia z osią ul. W. Tatarkiewicza, wzdłuż przedłużenia osi ul. W. Tatarkiewicza do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do Wisły, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do punktu na ul. Cz. Witoszyńskiego wzdłuż prostej między budynkami przy ul. Algierskiej, a ul. Wał Miedzeszyński, ul. 21 PP Dzieci Warszawy, wzdłuż osi ul. Cz. Witoszyńskiego do punktu przecięcia z osią ul. J. Meissnera, wzdłuż osi ul. J. Meissnera do przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego.
9. Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie,
ul. Kwatery Głównej 13
Od przecięcia osi ul. J. Chłopickiego z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z osią ul. Marsa, od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z osią ul. Marsa, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z osią ul. Płowieckiej, od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z osią ul. Płowieckiej, wzdłuż osi ul. Płowieckiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Bitwy Grochowskiej , wzdłuż osi ul. Bitwy Grochowskiej do punktu przecięcia z osią ul. Pokuckiej, wzdłuż osi ul. Pokuckiej do punktu przecięcia z osią ul. Trembowelskiej, wzdłuż osi ul. Trembowelskiej do punktu przecięcia z osią ul. Szaserów, wzdłuż osi ul. Szaserów do punktu przecięcia z osią ul. Tyśmienickiej, wzdłuż osi ul. Tyśmienickiej prostą do punktu przecięcia z osią ul. Makowskiej, wzdłuż osi ul. Makowskiej do punktu przecięcia z osią ul. J. Chłopickiego, wzdłuż osi ul. J. Chłopickiego do punktu przecięcia osi ul. J. Chłopickiego z granicą dzielnicy Praga-Południe. sportowe
10. Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Warszawie,
ul. Białowieska 22
Od przecięcia przedłużenia osi al. Stanów Zjednoczonych z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Omulewskiej, od przecięcia osi ul. Grochowskiej z osią ul. Omulewskiej, wzdłuż osi ul. Omulewskiej, wzdłuż osi ul. Łukowskiej do przecięcia z przedłużeniem osi ul. Filomatów, wzdłuż osi ul. Filomatów do przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej, od przecięcia osi ul. Filomatów z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią ul. Grenadierów, od przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią ul. Grenadierów, wzdłuż osi ul. Grenadierów do przecięcia z osią ul. Majdańskiej, wzdłuż osi ul. Majdańskiej do punktu przecięcia z osią ul. Stockiej, wzdłuż osi ul. Stockiej do punktu przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia przedłużenia osi al. Stanów Zjednoczonych z osią ul. Grochowskiej.
11. Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie,
ul. Kamionkowska 36/44
Od przecięcia osi ul. Targowej z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z przedłużeniem osi ul. Podskarbińskiej, od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z przedłużeniem osi ul. Podskarbińskiej, wzdłuż osi ul. Podskarbińskiej do przecięcia z osią ul. Grochowskiej, od przecięcia osi ul. Podskarbińskiej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. J. Zamoyskiego, wzdłuż osi ul. Targowej do przecięcia granicą dzielnicy Praga-Południe. dwujęzyczne
12. Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK „GUSTAW” I „HARNAŚ” w Warszawie,
ul. Cyrklowa 1
Od przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią ul. Poligonowej, wzdłuż osi ul. Poligonowej do przecięcia z osią ul. Międzyborskiej, wzdłuż osi ul. Międzyborskiej do punktu przecięcia z osią ul. Kard. A. Kakowskiego, wzdłuż ul. Kard. A. Kakowskiego do przecięcia z osią ul. Kompasowej, wzdłuż osi ul. Kompasowej do punktu przecięcia z osią ul. J. Nowaka Jeziorańskiego, wzdłuż osi ul. J. Nowaka Jeziorańskiego do punktu przecięcia z zachodnim brzegiem Kanału Gocłowskiego, wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Gocłowskiego do punktu przedłużenia osi ul. S. Bartosika, wzdłuż prostej do osi ul. S. Bartosika, wzdłuż osi ul. S. Bartosika do punktu przecięcia z osią ul. S. Rogalskiego, wzdłuż osi ul. S. Rogalskiego do punktu przecięcia przedłużenia osi ul. R. Rogalskiego z osią ulicy gen. S. Skalskiego , wzdłuż osi ul. gen. S. Skalskiego do punktu przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do punktu na osi al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż prostej między budynkami leżącymi przy ul. Afrykańskiej, a budynkami przy ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią al. Stanów Zjednoczonych.
13. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie,
ul. W. Umińskiego 12
Warszawa,
ul. Umińskiego 11
Od przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do punktu przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego, wzdłuż al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego do punktu przecięcia osi al. Gen. B. Wieniawy – Długoszowskiego z granica dzielnicy, wzdłuż granicy dzielnicy Praga- Południe do przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do przecięcia z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, od przecięcia osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z osią ul. Ostrobramskiej.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

3) sportowe

14. Szkoła Podstawowa nr … w Warszawie,
ul. Angorska 2
Od przecięcia osi ul. Targowej z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż osi ul. Targowej, wzdłuż osi ul. J. Zamoyskiego, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi ul. Międzynarodowej do przecięcia z osią al. J. Waszyngtona, wzdłuż osi al. J. Waszyngtona do przecięcia z zachodnim brzegiem Kanału Wystawowego, wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Wystawowego do przecięcia z przedłużeniem osi ul. Walecznych, od przecięcia zachodniego brzegu Kanału Wystawowego z osią ul. Walecznych, wzdłuż osi ul. Walecznych do przecięcia z osią ul. Francuskiej, wzdłuż osi ul. Francuskiej do przecięcia z osią ul. Zwycięzców, wzdłuż osi ul. Zwycięzców do przecięcia z osią ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż osi ul. Wał Miedzeszyński do punktu między budynkiem ul. Wał Miedzeszyński 407, a budynkiem ul. Wał Miedzeszyński 844, wzdłuż prostej do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe, do przecięcia granicy Dzielnicy Praga-Południe z osią ul. Targowej.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

15. Szkoła Podstawowa nr … w Warszawie,
ul. Afrykańska 11
Od przecięcia osi ul. Międzynarodowej z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do punktu na osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego wzdłuż prostej między budynkami przy ul. Afrykańskiej, a budynkami przy ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora – Komorowskiego, wzdłuż prostej między budynkami przy ul. Libijskiej, ul. Marokańskiej i ul. Algierskiej, a budynkami przy ul. gen. S. Sosabowskiego, do punktu na osi ul. Cz. Witoszyńskiego, wzdłuż prostej do granicy dzielnicy Praga-Południe, od punktu na granicy dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do przecięcia przedłużenia osi ul. Lotaryńskiej z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż przedłużenia osi ul. Lotaryńskiej, wzdłuż osi ul. Lotaryńskiej do przecięcia z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej do przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej.

1) przedszkolne

2) sportowe

16. Szkoła Podstawowa nr … w Warszawie,
ul. Boremlowska 6/12
Od punktu przecięcia przedłużenia osi ul. Wspólna Droga z osią ul. Makowskiej, wzdłuż osi ul. Makowskiej, wzdłuż przedłużenia osi ul. Makowskiej do przecięcia przedłużenia osi ul. Makowskiej z przedłużeniem osi ul. Tyśmienickiej, wzdłuż przedłużenia osi ul. Tyśmienickiej, wzdłuż osi ul. Tyśmienickiej do punktu przecięcia z osią ul. Szaserów, wzdłuż osi ul. Szaserów do punktu przecięcia z osią ul. Trembowelskiej, wzdłuż osi ul. Trembowelskiej do punktu przecięcia z osią ul. Pokuckiej, wzdłuż osi ul. Pokuckiej do przecięcia z osią ul. Bitwy Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Bitwy Grochowskiej do punktu przecięcia z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia z osią ul. Wspólna Droga, wzdłuż osi ul. Wspólna Droga do przecięcia przedłużenia z osią ul. Makowskiej.

1) przedszkolne

2) integracyjne

17. Szkoła Podstawowa nr … w Warszawie,
ul. gen. R. Abrahama 10
Od przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do punktu przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia z przedłużeniem osią ul. W. Tatarkiewicza, wzdłuż ul. W. Tatarkiewicza do przecięcia z osią ul. Jugosłowiańskiej, wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej do punktu przecięcia z ulicą gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do przecięcia z osią ul. J. Nagórskiego, wzdłuż alejki osiedlowej między budynkami ul. J. Nagórskiego 7, 5, 3, 1, a budynkiem przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do punktu przecięcia z osią ul. Polskich Skrzydeł, wzdłuż ul. Polskich Skrzydeł do punktu przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do punktu przecięcia z osią ul. J. Meissnera, wzdłuż ul. J. Meissnera do punktu przecięcia z osią ul. Cz. Witoszyńskiego, wzdłuż ul. Cz. Witoszyńskiego, wzdłuż prostej między budynkami leżącymi przy ul. Algierskiej, ul. Marokańskiej, a budynkami przy ul. Cz. Witoszyńskiego, ul. gen. S. Sosabowskiego do na osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi gen. T. Bora-Komorowskiego wzdłuż osi ul. gen. S. Skalskiego, do punktu przecięcia z przedłużeniem osi ul. S. Rogalskiego, wzdłuż osi ul. S. Rogalskiego do przecięcia z osią ul. S. Bartosika, wzdłuż przedłużenia osi ul. S. Bartosika do punktu przecięcia z zachodnim brzegiem Kanału Gocłowskiego, wzdłuż zachodniego brzegu Kanału Gocłowskiego do punktu przecięcia z osią ul. J. Nowaka Jeziorańskiego, wzdłuż osi ul. J. Nowaka Jeziorańskiego do punktu przecięcia z osią ul. Kompasowej, wzdłuż osi ul. Kompasowej do punktu przecięcia z osią ul. Kard. A. Kakowskiego, wzdłuż osi ul. Kard. A. Kakowskiego do punktu przecięcia z osią ul. Międzyborskiej, wzdłuż osi ul. Międzyborskiej do punktu przecięcia z osią ul. Poligonowej, wzdłuż osi ul. Poligonowej do punktu przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” od przecięcia osi mostu Łazienkowskiego z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do przecięcia przedłużenia osi ul. Zwycięzców z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż przedłużenia osi ul. Zwycięzców do przecięcia z Placem Przymierza, wzdłuż Placu Przymierza, wzdłuż osią ul. Paryskiej do punktu przecięcia z osią ul. Meksykańskiej, wzdłuż osi ul. Meksykańskiej do przecięcia z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej do przecięcia z osią ul. Brazylijskiej, wzdłuż osi ul. Brazylijskiej do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi ul. Międzynarodowej do przecięcia z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do punktu na osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego wzdłuż prostej między budynkami leżącymi przy ul. Afrykańskiej, a budynkami przy ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora – Komorowskiego, do punktu na osi ul. Cz. Witoszyńskiego, wzdłuż prostej między budynkami leżącymi przy ul. Libijskiej, ul. Marokańskiej i ul. Algierskiej, a budynkami przy ul. gen. S. Sosabowskiego, wzdłuż prostej do granicy dzielnicy Praga-Południe, od punktu na granicy dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe nurtem Wisły do przecięcia z osią mostu Łazienkowskiego.

1) przedszkolne

2) dwujęzyczne

3) sportowe

18. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie,
ul. Bartosika 5
szkoła bez obwodu

1) przedszkolne

2) integracyjne

19. Szkoła Podstawowa nr 224 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie,
ul. Mińska 1/5
szkoła bez obwodu