Plan pracy podczas akcji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 17.00.

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godziny 8.30 (ograniczenie czasowe dot. przyjścia do szkoły związane jest z planowanymi przez wychowawców zajęciami, warsztatami).

 

Plan pracy podczas akcji „Lato w mieście 2023”

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE!

Tydzień 14- 18 sierpnia

14 sierpnia poniedziałek

GRUPA 1

7:00-8:00 Zapoznanie z zasadami podczas akcji „Lato w mieście 2023”

8:00-10.00 Zabawy integracyjno-zapoznawcze

10.00- 12.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Zielnik”

12.30- 13.00 Obiad

13:00-14:00 Gry i zabawy planszowe

14:00-16:00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

16:00-17.00  Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

GRUPA 2

7:00-8:00 Zapoznanie z zasadami podczas akcji „Lato w mieście 2023”

8:00- 9.00 Zabawy integracyjno-zapoznawcze

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.30 Plac zabaw ul. Podskarbińska

12.30- 13.00 Obiad

13.00- 15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

 

GRUPA 3

7:00-8:00 Zapoznanie z zasadami podczas akcji „Lato w mieście 2023”

8:00- 9.00 Zabawy integracyjno-zapoznawcze

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.30 Plac zabaw ul. Podskarbińska

12.30- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Gry i zabawy planszowe

14.00- 16.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

GRUPA 4

7:00-8:00 Zapoznanie z zasadami podczas akcji „Lato w mieście 2023”

8:00- 9.30 Zabawy integracyjno-zapoznawcze

9.30-12.15 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
Zajęcia plastyczne, muzyczne, graficzne, sportowe

12.15- 12.45 Obiad

12.45- 14.45 Plac zabaw ul. Podskarbińska

14.45- 15.45 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.45- 16.45 Gry i zabawy planszowe

16.45- 17.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

GRUPA 5

7:00-8:00 Zapoznanie z zasadami podczas akcji „Lato w mieście 2023”

8:00- 9.00 Zabawy integracyjno-zapoznawcze

9.00- 10.00 Zajęcia komputerowe

10.00- 13.00 Stacja Muzeum w dawnym dworcu Warszawa Główna ul. Towarowa 3
Zwiedzanie

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

 

16  sierpnia środa

GRUPA 1

7:00-8:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia komputerowe

10.00- 13.00 Zamek Królewski Plac Zamkowy 4
Zwiedzanie

13.00- 14.00 Obiad

14.00-15.00 dywan interaktywny/zabawy grupowe

15.00- 16.00 Warsztaty koralikowe na terenie szkoły

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7.00-8:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia integracyjne

10.00- 12.00 Muzeum Ziemi  aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Jak czytać skamieniałości?”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 dywan interaktywny/zabawy grupowe

14.00- 15.00 Warsztaty koralikowe na terenie szkoły

15.00- 16.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-8:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia integracyjne

10.00- 12.00 Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52
Zajęcia „Para buch, koła w ruch!”- czyli kolejowa podróż w czasie

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Warsztaty koralikowe na terenie szkoły

14.00- 15.00 Zabawy w „Sali z kulkami”  na terenie szkoły

15.00- 16.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Warsztaty koralikowe na terenie szkoły

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zabawy w  „Sali z kulkami” na terenie szkoły

14.00- 15.00 Zajęcia kulinarne – lemoniada

15.00- 16.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

07:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 10.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Warsztaty koralikowe na terenie szkoły

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia kulinarne – lemoniada

14.00- 15.00 dywan interaktywny/zabawy grupowe

15.00- 16.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

17  sierpnia czwartek

GRUPA 1

7:00-8:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zajęcia kulinarne – lemoniada

9.30-11.00 Zabawy w „Sali z kulkami”  na terenie szkoły

 

11.00- 13.00 Basen „Szuwarek”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

15.00- 16.00 Zajęcia komputerowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy wg zainteresowań i pomysłów dzieci

10.00- 12.00 Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24
Zwiedzanie

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia kulinarne – lemoniada

12.00- 13.00 Zajęcia plastyczne- zakładka do książki

13.00- 15.00 Park Znicza

15.00- 16.00 Zabawy w „Sali z kulkami”  na terenie szkoły

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zajęcia sportowe

9.30-11.00 dywan interaktywny/zabawy grupowe

11.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia plastyczne- zakładka do książki

14.00- 15.00 Zajęcia kulinarne – lemoniada

15.00- 16.00 Zajęcia komputerowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

GRUPA 4

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00-11.00 Zajęcia plastyczne- zakładka do książki

11.00- 12.00 Państwowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie Oddział Promocji Zdrowia – zajęcia na terenie szkoły
„Patent na bezpieczne i zdrowe wakacje”

12.00- 13.00 Obiad

13.00-14.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

14.00- 15.00 Park Znicza

15.00- 16.00 Projekcja filmowa

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia sportowe

10.00- 12.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Bursztyn

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia plastyczne- zakładka do książki

14.00- 15.00 Park Znicza

15.00- 16.00 Projekcja filmowa

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

18  sierpnia piątek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zabawy według inwencji dzieci

9.30- 12.45 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
Zajęcia plastyczne, muzyczne, graficzne, sportowe.

12.45- 13.45 Obiad

13.45- 15.00 Park Znicza

15.00- 16.00 Swobodne zabawy dzieci – gry planszowe, układanie puzzli itp.

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy według inwencji dzieci

10.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00-14.00 Zajęcia komputerowe

14.00- 15.00 Gry i zabawy na sali gimnastycznej

15.00- 16.00 Koncert życzeń- zabawy muzyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy według inwencji dzieci

10.00- 13.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Zielnik”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Park Znicza

15.00- 16.00 Koncert życzeń- zabawy muzyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy według inwencji dzieci

10.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia plastyczne- zakładka do książki

14.00- 15.00 Gry i zabawy na sali gimnastycznej

15.00- 16.00 Koncert życzeń- zabawy muzyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zabawy według inwencji dzieci

9.30- 12.30 OPP 4 ul. Pawlikowskiego3. Warsztaty sensoplastyczne, rękodzielnicze, twórczego myślenia

12.30- 13.30 Obiad

13.30- 14.30 Koncert życzeń- zabawy muzyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

Tydzień 21- 25 sierpnia

21  sierpnia poniedziałek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Projekcja filmowa

10.00- 11.00 – „Łamigłówki mądrej sówki’ – zagadki logiczne

11.00- 12.00 Obiad

12.00- 16.00 Zamek Królewski
„Królewskie Spacery”

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Projekcja filmowa

10.00- 11.00 Zabawy w „Sali z kulkami”  na terenie szkoły

11.00- 12.00 Obiad

12.00- 16.00 Zamek Królewski
„Królewskie Spacery”

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Projekcja filmowa

9.30- 13.00 OPP 4 u. Pawlikowskiego 3.
Zajęcia plastyczne, konkurs „Eco torby”, warsztaty „Młodego plastyka”, Warsztaty „Młodego fizyka”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia kulinarne – lemoniada

15.00- 16.00 Rozgrywki sportowe „Dwa ognie”

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Projekcja filmowa

10.00- 12.30 Muzeum Ziemi  aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Młodzi poszukiwacze”

12.30-13.30 Obiad

13.30- 15.00 „Łamigłówki mądrej sówki’ – zagadki logiczne

15.00- 16.00 Rozgrywki sportowe „Dwa ognie”

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Zabawy na placu zabaw na terenie  OPP 1 ul. Kwatery Głównej 11

12.00-13.00 Obiad

13.00- 14.00 Projekcja filmowa

14.00- 15.00 „Łamigłówki mądrej sówki’ – zagadki logiczne

15.00- 16.00 Rozgrywki sportowe „Dwa ognie”

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

 

22  sierpnia wtorek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.

10.00- 12.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Jak czytać skamieniałości?”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Wyjście do Parku Znicza

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zabawy na placu zabaw przy Parku nad Balatonem

9.30- 13.30 OPP 4 u. Pawlikowskiego 3.
Zajęcia plastyczne, konkurs „Eco torby”, warsztaty „Młodego plastyka”, Warsztaty „Młodego fizyka”

13.30- 14.30 Obiad

14.30- 15.00 „Łamigłówki mądrej sówki’ – zagadki logiczne

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.

10.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia komputerowe

14.00- 15.00 „Łamigłówki mądrej sówki’ – zagadki logiczne

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zabawy na placu zabaw przy Parku nad Balatonem

9.30- 12.30 OPP 4 u. Pawlikowskiego 3.
Zajęcia plastyczne, konkurs „Eco torby”, warsztaty „Młodego plastyka”, Warsztaty „Młodego fizyka”

13.30- 14.30 Obiad

14.30- 16.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.

10.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe/plastyczne w szkole

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

23 sierpnia środa

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30-10.00 Muzyczny poranek

10.00- 13.00 Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2.
Dzielnicowy konkurs piosenki „Warszawskie lato”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia plastyczne w szkole

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

 

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Zabawy na placu zabaw na terenie  OPP 1 ul. Kwatery Głównej 11

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia z masą solną – samodzielnie lepienie/ tworzenie prac

14.00-15.00 Zajęcia plastyczne w szkole

15.00-16.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30-10.00 Muzyczny poranek

 10.00- 12.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Bursztyn”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Wyjście do Parku Znicza

14.00- 15.00 Zajęcia plastyczne w szkole

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Zabawy na placu zabaw na terenie  OPP 1 ul. Kwatery Głównej 11

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia z masą solną – samodzielnie lepienie/ tworzenie prac

14.00-15.00 Zajęcia plastyczne w szkole

15.00-16.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30-9.30 Muzyczny poranek

9.30- 12.45 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ju-jitsu, warsztaty bębniarskie

12.45- 13.45 Obiad

13.45- 15.00 Zajęcia plastyczne w szkole

15.00- 16.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

24 sierpnia czwartek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zajęcia komputerowe

9.30- 11.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

11.00- 13.00 Basen „Szuwarek”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia z masą solną – samodzielnie lepienie/ tworzenie prac

15.00- 16.00 Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia komputerowe

 10.00- 13.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Zielnik”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

15.00- 16.00 Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Zajęcia

9.30- 11.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

11.00- 13.00 Basen „Szuwarek”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia z masą solną – samodzielnie lepienie/ tworzenie prac

15.00- 16.00 Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 13.00 Centrum Nauki Kopernik

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

15.00- 16.00 Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 13.00 Centrum Nauki Kopernik

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zajęcia sportowe w szkole, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej

15.00- 16.00 Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

 

25 sierpnia piątek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy planszowe

10.00- 12.00  Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Plac zabaw ul. Podskarbińska

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe/ gry stolikowe

15.00- 16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Siłownia zewnętrzna ul Chrzanowskiego 23 kompleks  stadionu „Podskarbińska”.

9.30- 12.45 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ju-jitsu, warsztaty bębniarskie

12.45- 13.45 Obiad

13.45- 15.00 Plac zabaw ul. Podskarbińska

15.00- 16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 9.30 Siłownia zewnętrzna ul Chrzanowskiego 23 kompleks  stadionu „Podskarbińska”.

9.30- 12.45 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ju-jitsu, warsztaty bębniarskie

12.45- 13.45 Obiad

13.45- 15.00 Plac zabaw ul. Podskarbińska

15.00- 16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy planszowe

10.00- 12.00  Basen „Szuwarek”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Plac zabaw ul. Podskarbińska

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe/ gry stolikowe

15.00- 16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy planszowe

 10.00- 12.30 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego „Młodzi poszukiwacze”

12.30- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Plac zabaw ul. Podskarbińska

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe/ gry stolikowe

15.00-16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

Tydzień 28- 31 sierpnia

 

28 sierpnia poniedziałek

GRUPA 1

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 13.00 ZOO

13.00- 14.00 Obiad

14.00-15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 13.00 ZOO

13.00- 14.00 Obiad

14.00-15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00  Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.30- 10.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

10.00- 12.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Jak czytamy skamieniałości?”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

14.00- 15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00  Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Zajęcia z masą solną – samodzielnie lepienie/ tworzenie prac

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

14.00- 15.00 Zajęcia sportowe/komputerowe/plastyczne

15.00- 16.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

29 sierpnia wtorek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy stolikowe

10.00- 13.00 Kino Muranów „Operacja człowiek w czerni”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Wyjście do Parku Znicza

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy stolikowe

10.00- 13.00 Kino Muranów „Operacja człowiek w czerni”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Wyjście do Parku Znicza

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy stolikowe

10.00- 13.00 Kino Muranów „Operacja człowiek w czerni”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Wyjście do Parku Znicza

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy stolikowe

10.00- 13.00 Kino Muranów „Operacja człowiek w czerni”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Wyjście do Parku Znicza

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Gry i zabawy stolikowe

10.00- 13.00 Kino Muranów „Operacja człowiek w czerni”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Wyjście do Parku Znicza

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

30 sierpnia środa

GRUPA 1

7:00-9:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.30- 12.30 OPP 4 ul. Pawlikowskiego 3.
Zajęcia kreatywno- plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty sensoplastyczne.

12.30-13.30 Obiad

13.30- 14.30 Zajęcia komputerowe/ sportowe

14.30- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

10.00- 12.30 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego Warsztaty „Młodzi poszukiwacze”

12.30-13.30 Obiad

13.30- 14.30 Zajęcia komputerowe/ sportowe

14.30- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-9:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.30- 12.45 OPP 3 ul. Dwernickiego 29a
zajęcia rękodzielnicze, sportowe, eksperymenty

12.45-13.45 Obiad

13.45- 14.45 Zajęcia komputerowe/ sportowe

14.45- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.35- 10.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

10.00- 12.00 Muzeum Drukarstwa ul. Ząbkowska 23/25
Zajęcia „Jak powstaje książka?”

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Zajęcia indywidualne, projekcje filmowe

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe

15.00- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-9.00 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

9.00- 11.00 Basen „Szuwarek”

11.00- 12.00 Zabawy na placu zabaw na terenie  OPP 1 ul. Kwatery Głównej 11

12.00- 13.00 Obiad

13.00- 14.00 Dywan interaktywny/zabawy grupowe

14.00- 15.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe

15.00- 16.00 Gry i zabawy planszowe

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

 

31 sierpnia czwartek

GRUPA 1

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 11.00 Drużynowe układanie puzzli

11.00- 13.00 Basen „Szuwarek”

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe/ plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 2

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30-10.00 Drużynowe układanie puzzli

10.00- 13.00 Zygmunta Muzeum Chopina zbiórka pod Kolumną
„Spacery Chopinowskie”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 15.00 Zabawy wg zainteresowań i pomysłów dzieci

15.00- 16.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe/ plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 3

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 11.00 Drużynowe układanie puzzli

11.00- 12.00 Basen „Szuwarek”

12.00-13.00 Obiad

13.00-15.00 Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24
Zwiedzanie

15.00- 16.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe/ plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 4

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30-10.00 Zabawy wg zainteresowań i pomysłów dzieci

10.00- 13.00 Muzeum Chopina zbiórka pod Kolumną Zygmunta.
„Spacery Chopinowskie”

13.00- 14.00 Obiad

14.00- 16.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe/ plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.

GRUPA 5

7:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny.

8.30- 10.00 Zabawy wg zainteresowań i pomysłów dzieci

10.00- 13.00 Muzeum Ziemi aleja Na Skarpie 20/26 w Park im. Marszałka Edwarda Rydza- Śmiałego

 „Zielnik”

13.00- 14.00 Obiad

13.00-15.00 Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24
Zwiedzanie

15.00- 16.00 Zajęcia komputerowe/ sportowe/ plastyczne

16.00- 17.00 Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – plac zabaw, gry zespołowe.