Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Samorząd to wszyscy uczniowie. Dlatego każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach samorządu, zgłaszać własne pomysły, wyrażać swoje zdanie w ważnych sprawach. Każdy może przedstawiać swoje pomysły sam lub poprzez przedstawicieli samorządu swojej klasy. Przedstawiciele SU zapraszają do współpracy. To oni także występują w imieniu uczniów przed Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 2021/22 są:

  • Karolina Król 
  • Kacper Miętus
  • Michalina Gołas
  • Aleksandra Płachta 

Funkcję opiekunów samorządu pełnią nauczyciele :

  • Małgorzata Mielcarz
  • Beata Kurgan
  • Grzegorz Krakowiak