Samorząd gimnazjum

Fundacja „Kresy w potrzebie- Polacy Polakom ” składa podziękowanie, uczniom Szkoły Podstawowej nr 263 im. Batalionu ” Zośka”, za zbiórkę zabawek dla dzieci na Litwie, które zostały rozdane w Polskiej Szkole w Ejszyszkach i Butrymańcach. Zabawki dotarły 31 maja 2019 roku i zostały oddane z okazji Dnia Dziecka.  Chcielibyśmy mocno podziękować uczniom naszej szkoły z dobre serca i chęci, by dzielić się dobrem z innymi dziećmi, z innego kraju.

Dziękujemy!
Ilona Leszko

28 października przedstawiciele SU wraz z opiekunem SU zorganizowali spotkanie z p. dyrektor. Zostały złożone gratulacje członkom Samorządu Uczniowskiego.  W trakcie spotkania omówione zostały sposoby na spędzanie przerw w szkole oraz poziom hałasu na korytarzach w czasie przerw. Zadaniem uczniów jest wykonanie i przeanalizowanie ankiety dotyczącej hałasu na przerwach. Uczniowie wraz z p.dyrektor przeanalizowali plan pracy SU oraz wnieśli Swoje propozycje i pomysły. Między innymi, omówiony został Dzień Życzliwości i organizacja Andrzejek szkolnych wraz z dyskoteką.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na grudzień. 
 Życzymy owocnej pracy w roku szkolnym!
Opiekunowie SU

We wrześniu, uczniowie naszej szkoły, zbierali karmę dla zwierząt ze schroniska w Warszawie.
Klasa, która przyniosła najwięcej rzeczy, mogła wygrać lekcję z kotami.
A wygraną klasą została…6e! Gratulujemy!
Zapraszamy do kolejnej zbiórki i pomocy!
Samorząd Uczniowski


Samorząd gimnazjum na premierze filmu „Pomoc która groziła śmiercią” – kino Atlantic- marzec 2018

 


 

Delegacja Samorządu Gimnazjalnego – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście – styczeń 2018


Praca Samorządu


Nagranie wypowiedzi członkiń Samorządu do audycji dot. Ireny Sendlerowej – Radio „Czwórka” , kwiecień 2018