Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (DOC)


Samorząd Uczniowski opiera się na demokracji i jest jednym z organów szkoły (rada pedagogiczna, rada rodziców). Współpracuje ona ściśle z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Jest również ważnym i cennym łącznikiem między wszystkimi uczniami (i ich pragnieniami, postulatami) a nauczycielami.