2015-2016

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (PDF)


Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.

Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Niestety ciągle ponad połowa Polaków akceptuje bicie dzieci, choć jest ono niezgodne z prawem. Liczę, że nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć” przyczyni się zmiany postaw społecznych i – w efekcie – do obniżenia niepokojących statystyk.

Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu – chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.

Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak


Drodzy Uczniowie!

W minionym roku szkolnym wybrany przez Was Samorząd Uczniowski podejmował wiele wartościowych inicjatyw. Współtworzyliśmy rzeczywistość szkolną nie tylko od święta, ale i na co dzień. Tuż przed wakacjami Pani Dyrektor Marzena Żak zaprosiła przedstawicieli każdej klasy, aby wspólnie dokonać podsumowania całorocznej pracy. Podczas spotkania Pani Dyrektor poprosiła zebranych uczniów, aby w grupach dokonali opracowania działań w upływającym roku szkolnym. Oto wyniki!

Co w naszej szkole działo się „na plus”?

 • Dyskoteki;
 • Konkursy;
 • Otwarta sala gimnastyczna podczas długich przerw;
 • Otwarte boisko;
 • Zielone szkoły;
 • Dzień pustej klasy;
 • Karty obiadowe;
 • Dzień Prima Aprilis;
 • Naprawione boisko;
 • Skrócone przerwy;
 • Dużo nauki języków

Wasze propozycje do pracy w roku szkolnym 2016/2017

 • Muzyka podczas przerw;
 • Więcej wycieczek;
 • Otwarta biblioteka;
 • Dokupienie książek do biblioteki – zwłaszcza lektur;
 • Daszek nad rowerami;
 • Zamiast książek – laptopy lub tablety;
 • Tablice multimedialne;
 • Zmniejszenie liczby książek „do noszenia”;
 • Piłkołapy dookoła boiska;
 • Więcej konkursów (sportowych, plastycznych, przyrodniczych);
 • Więcej kółek (matematycznych, przyrodniczych, komputerowych);
 • SKS w późniejszych godzinach;
 • Nowy sprzęt komputerowy do sali 104;
 • Wymiana ławek i krzeseł w większości sal lekcyjnych

Chcielibyśmy podziękować Wojtkowi Andrzejczakowi, Nikoli Izbickiej oraz Bartkowi Milewskiemu za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym w roku 2015/2016. Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim, którzy chcieli wpłynąć na funkcjonowanie naszej szkoły i inicjowali lub wspierali nas swoją pomocą, pomysłami, poświęcali czas. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym zrealizowana będzie chociaż część proponowanych zadań, a współpraca z Panią Dyrektor, opiekunami Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami społeczności klasowych przyniesie nam wszystkim wiele radości i sukcesów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

Żaneta Betlińska

Anna Walczuk

Małgorzata Zdziebłowska