Stomatologia

W Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa opiekę stomatologiczną nad uczniami, których Rodzice wyrazili zgodę na objęcie profilaktyką sprawuje firma Neuca Med. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 35/37, 87-100 Toruń w Gabinecie Stomatologicznym zlokalizowanym w Warszawie w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chrzanowskiego 4