Nauczyciele

 

Kierownik Świetlicy: p.  Agnieszka Winiarska
p. Jolanta Aleksandrowicz
p. Żaneta Betlińska
p. Ewa Dolska
p. Angelika Gąbka
p. Natalia Gmitrzuk
p. Katarzyna Jędrzejewska
p. Joanna Krzewska
p. Joanna Kutyła
p. Marta Miłkowska
p. Anna Skop