Szkoła Równych Szans – VII Edycja

Szanowni Państwo

Od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku w ramach pracy Szkoły będzie realizowany Projekt Unijny:  SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA Nr umowy: RPMA.10.01.02-14-5121/16-00. Projektem, zgodnie z wytycznymi,  będą objęci uczniowie klas IV – VI. Nauczycielami prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Naszej Szkoły. W ramach projektu zostaną zorganizowane:

  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki i przyrody
  • zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody, w tym wycieczki do CNK
  • zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych.

Zasady rekrutacji uczniów opisane zostały w znajdującym się na stronie internetowej Szkoły Regulaminie.

Liczymy, że w wyniku realizacji projektu uczniowie wzmocnią:

  • kompetencje porozumiewania się w językach obcych (język angielski)
  • kompetencje matematyczne i przyrodnicze
  • kompetencje stosowania technologii i informacji komputerowej (TIK)
  • kompetencje społeczne.

W najbliższym czasie uczniowie otrzymają deklaracje i oświadczenia potwierdzające wolę uczestniczenia w realizacji zajęć (szczegóły u nauczycieli prowadzących zajęcia).


 


/DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE/.doc/

HARMONOGRAM UE-2017.181