• Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy