Zarządzenia 2020

 1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
 2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
 4. Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 25 lutego 2020r.
 5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
 6. Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
 7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
 8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
 9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
 11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 8 maja 2020 r.
 14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
 15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
 18. Zarządzenie nr. 18/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
 19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
 20. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
 21. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
 22. Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
 23. Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
 24. Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
 25. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  1. Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do Szkoły
  2. Procedura postępowania podczas wejścia do Szkoły osoby z zewnątrz
  3. Procedura postępowania podczas wychodzenia dzieci uczniów ze Szkoły
  4. Procedura przebywania ucznia w Szkole
  5. Procedura organizacji zajęć
  6. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
  7. Procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek
 26. Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 8 września 2020 r.
  1. REGULAMIN WYNAGR SP 163
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
 27. Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 8 września 2020 r.
 28. Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 29. Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 30 września 2020 r.
  1. Regulamin świetlicy
 30. Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 9 października 2020 r.
  1.  Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do Szkoły
  2. Procedura postępowania podczas wejścia do Szkoły osoby z zewnątrz
  3. Procedura postępowania podczas wychodzenia dzieci uczniów ze Szkoły
 31. Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 8 października 2020 r.
 32. Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 24 października 2020 r.
 33. Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 27 października 2020 r.
 34. Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 28 października 2020 r. 
  1. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia
 35. Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 30 października 2020 r.
 36. ZARZ. 36. 09.11.2020
 37. ZARZ.37. 23.11.2020
 38. Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.
 39. ZARZ.39. 02.12.2020
 40. ZARZ.40. 08.12.2020
 41. ZARZ.41. 08.12.2020
 42. ZARZ.42. 08.12.2020
 43. ZARZ. 43.30.12.2020 w sprawie inwentaryzacji art.spoż. (2)
 44. ZARZ. 44. 30.12.2020