„Zima w Mieście”

Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas?
Od 15 do 26 stycznia 2018 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Program „Zima w Mieście 2018”.

       To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 17 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 12 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tym w 4 obiektach OSiR).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje.  W Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W punktach zajęć specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska”  i „Siennicka”.  W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano min. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

Karty uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” będą przyjmowane w szkołach organizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” roku w okresie  od 27 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku (szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” znajdują się w Harmonogramie realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy).

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” jest odpłatne.

Opłaty za posiłki są przyjmowane od 2 stycznia 2018 roku do 5 stycznia 2018 roku –  na konto szkoły realizującej ww. program.  

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia z adnotacją „Warszawski Program „Zima w Mieście 2018”.

Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły
np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

W załączeniu:

 1. Harmonogram realizacji Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 2. Wykaz szkół i placówek realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 3. Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach programu „Zima w Mieście 2018”
 4. Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

Harmonogram zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” realizowany w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica/                      prawnych uczniów
od do
27.11.2017 r. 08.12.2017 r. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów  kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

 18.12.2017 r.

Publikacja w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych listy uczestników zakwalifikowanych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.01.2018 r. 05.01.2018 r. Wniesienie opłat za żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów zakwalifikowanych, w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.
18.12.2017 r. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

18.12.2018 r.

 

 26.01.2018 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów w ramach wolnych miejsc, kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku    w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

 

 Wykaz szkół  i placówek realizujących Warszawski Program „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

Feryjne placówki edukacyjne

czynne w godzinach 7:00 -17:00

Szkoła Podstawowa nr 72
L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi
Międzyborska 70
nr tel. 22 810 32 44

Szkoła Podstawowa nr 215
Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 617 72 32

Szkoła Podstawowa nr 312
W. Umińskiego 12
nr tel. 22 671 11 66

Szkoła Podstawowa nr 373
Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

Feryjne zajęcia specjalistyczne

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
Kwatery Głównej 11
nr tel. 22 610 67 77

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
A. Nobla 18/26
nr tel. 22 617 59 62

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
J. Dwernickiego 29A
nr tel. 22 870 03 81

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
M. Pawlikowskiego 3
nr tel. 22 613 55 46

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
Wał Miedzeszyński 397
nr tel. 22 617 88 51

Centrum Promocji Kultury
Podskarbińska 2
nr tel. 22 277 08 20

Biblioteka Publiczna
Meissnera 5
nr tel. 22 617 04 51 wew. 117

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Pływalnia „Wodnik”
Abrahama 10
 nr tel. 22 673 82 00

Pływalnia „Szuwarek”
Kwatery Głównej 13
 nr tel. 22 879 77 51

Hala Sportowa „Saska”
Angorska 2
 nr tel. 22 672 60 77

Hala Sportowa „Siennicka”
Siennicka 40
 nr tel. 22 870 13 60

Lodowisko  

Lodowisko szkolne przy Zespole Szkół nr 37
Stanów Zjednoczonych 24
nr tel. 22 617 77 60 

Wykaz szkół, które będą organizowały żywienie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2017 r.

 Feryjne placówki edukacyjne

Szkoła Podstawowa nr 72
L. M. Paca 44
nr tel. 22 277 14 30

Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi
Międzyborska 70
nr tel. 22 810 32 44

Szkoła Podstawowa nr 215
Kwatery Głównej 13
nr tel. 22 617 72 32

Szkoła Podstawowa nr 312
W. Umińskiego 12
nr tel. 22 671 11 66

Szkoła Podstawowa nr 373
Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

 

Standard feryjnej placówki edukacyjnej (FPE)

 

 1. Feryjna placówka edukacyjna organizowana jest w szkole i pracuje przez 5 dni roboczych w tygodniu, w terminie określonym w harmonogramie dzielnicowym.
 2. Uczestnikiem feryjnej placówki edukacyjnej, może być każdy uczeń szkoły podstawowej, bez względu na dzielnicę, w której mieszka i szkołę, do której uczęszcza.
 3. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  w godzinach pracy rodziców/opiekunów prawnych, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
 4. Uczestnicy korzystają bezpłatnie z różnorodnych zajęć: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych w ramach przygotowanej oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych.
 5. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.
 6. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 7. Uczestnik feryjnej placówki edukacyjnej, w zależności od potrzeb
  i warunków atmosferycznych, bezpłatnie otrzymuje napoje.

Oferta OSiR Zima 2018 (do pobrania)

Karty Kwalifikacyjne do pobrania: