Zwrot kosztów za wyżywienie i opiekę

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 2 października 2023r. po spełnieniu następujących warunków:

  • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/ opiekuna prawnego, oraz
  • do 8 września 2023r osobiste złożenie w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub w Feryjnej Placówce Edukacyjnej.
  • Niedopełnienie wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
  • W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: sp163@eduwarszawa.pl, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
  • Adres e-mail: sp163@eduwarszawa.pl
  • Telefon:
  • Sekretariat 22 277 14 46

Wniosek o zwrot kosztów