Ogłoszenia

#ŻyjDobrze

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy w naszej szkole Program Edukacyjny

Program dotyczy zdrowego stylu życia i adresowany jest do uczniów klas I-VIII. Jego główną ideą jest przypomnienie i uświadomienie, że mamy wpływ na nasze zdrowie, a wybory dokonywane każdego dnia warunkują jakość naszego życia. Program został przygotowany przez ekspertów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych.


Ogólne założenia programu:

Działania programowe skierowane są do całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Działania edukacyjne, podejmowane w ramach realizacji programu przyczynią się do kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie zdrowego stylu życia.