O RADZIE RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców 2023/2024:
Agnieszka Pęcherska 3b  – PrzewodniczącaKatarzyna Haber 2b – WiceprzewodniczącaMarta Sklorz 3b – Skarbnik
Monika Darocha 6b – Sekretarz Aleksandra Poncyliusz 5e – Członek Prezydium
Małgorzata Witek 1a – Członek Prezydium Artur Napiórkowski 2b – Członek Prezydium
Komisja Rewizyjna:Aleksandra Króliczak 7d
Ewa Jemielity 5c
Edyta Marciniak 2b