O RADZIE RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
NIP: 113-26-93-207

Kontakt:

e-mail: rr163warszawa@gmail.com
drogą listową: poprzez umieszczenie korespondencji w segregatorze Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły

Przewodnicząca Rady Rodziców
Alina Gołas 5d
Wiceprzewodniczący ds. klas 0-3
Marek Zajdler 3d
Skarbnik RR
Agnieszka Pęcherska 1b
Sekretarz RR
Małgorzata Kiwak-Conkała 3a
Członek o charakterze doradczym
Marcin Poncyliusz 3e
Członek o charakterze doradczym
Alina Piwińska-Asmus 7a

Komisja Rewizyjna na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Kotowska 1a
Członek Komisji
Michał Tucholski 8a
Członek Komisji
Małgorzata Kiwak-Conkała 3a