O RADZIE RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
ul. Osiecka 28/32; 04-173 Warszawa
NIP: 113-26-93-207

Kontakt:

e-mail: rr163warszawa@gmail.com
drogą listową: poprzez umieszczenie korespondencji w segregatorze Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły


 

Prezydium Rady Rodziców:
Michał Mikołajczuk 1b – PrzewodniczącyPatrycja Węgrzynowska 1b – WiceprzewodniczącaAgnieszka Pęcherska 2b/8a SkarbnikMałgorzata Kiwak-Conkała 2a/4a SekretarzMarcin Poncyliusz 4e Członek PrezydiumArtur Napiórkowski 1b – Członek PrezydiumAgata Celińska 8a/6d – Członek PrezydiumAnna Rasztawicka 8a – Członek Prezydium
 
Komisja Rewizyjna:Maciej Jasiński 1aAgnieszka Koczyńska – Wrona 1a
Marta Sklorz 2b