Świetlica

ŚWIETLICA

W roku szkolnym 2013/2014 świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 7-18