Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Rok szkolny – rozpoczęcie 

1 września 2022r. 

Zimowa przerwa świąteczna  

23 grudnia 2022r. – 31 grudnia 2022r. 

Koniec I semestru 

31 stycznia 2023r. 

Ferie zimowe 

13 lutego 2023r. – 26 lutego 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 – 11 kwietnia 2023r. 

Egzamin klas 8 

23 maja 2023r. – język polski 

24 maja 2023r. – matematyka 

25 maja 2023r. – język angielski 

Koniec II semestru 

23 czerwca 2023r. 

Ustawowe dni wolne 

14 października 2022r. 

1 listopada 2022r. 

11 listopada 2022r. 

6 stycznia 2023r. 

3 maja 2023r. 

8 czerwca 2023r. 

Dodatkowe dni wolne 

31 października 2022r. 

2 maja 2023r. 

4 maja 2023r. 

5 maja 2023r. 

23 – 25 maja 2023r. – egzaminy klas 8 

9 czerwca 2023r. 

Rok szkolny – zakończenie 

23 czerwca 2023r.