Kalendarz roku szkolnego

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Rok szkolny – rozpoczęcie 

1 września 2022r. 

Zimowa przerwa świąteczna  

23 grudnia 2022r. – 31 grudnia 2022r. 

Koniec I semestru 

31 stycznia 2023r. 

Ferie zimowe 

13 lutego 2023r. – 26 lutego 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 – 11 kwietnia 2023r. 

Egzamin klas 8 

23 maja 2023r. – język polski 

24 maja 2023r. – matematyka 

25 maja 2023r. – język angielski 

Koniec II semestru 

23 czerwca 2023r. 

Ustawowe dni wolne 

14 października 2022r. 

1 listopada 2022r. 

11 listopada 2022r. 

6 stycznia 2023r. 

3 maja 2023r. 

8 czerwca 2023r. 

Dodatkowe dni wolne 

31 października 2022r. 

2 maja 2023r. 

4 maja 2023r. 

5 maja 2023r. 

23 – 25 maja 2023r. – egzaminy klas 8 

9 czerwca 2023r. 

Rok szkolny – zakończenie 

23 czerwca 2023r. 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

TERMIN

DZIAŁANIE

01 września 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego/ Rada pedagogiczna

12 września 2022

12.09 Rada pedagogiczna  17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 1-3

18.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 4-8

Wrzesień 2022

Diagnozy wstępne 

Do 26 września 2022

Sporządzenie dokumentacji PPP ( wychowawcy + n. specjaliści)

Do 30 września 2022

Zapoznanie rodziców z dokumentacją PPP ( spotkania indywidualne z wychowawcą)

14 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2022

Konkursy kuratoryjne

18 października 2022

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

24 października 2021

24.10 Rada pedagogiczna  17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 1-3

18.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 4-8

31 październik 2022  

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- dyżury

01 listopada 2022

Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2022

Święto Niepodległości

30 listopada 2022

Przekazanie informacji o ewentualnych zagrożeniach ( Librus)

09 grudnia 2021

Ostateczny termin wystawiania ocen proponowanych półrocznych

12 grudnia 2021

12.12 Rada pedagogiczna  17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 1-3

18.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 4-8

23-31 grudnia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńcze w szkole – dyżur w szkole

06 stycznia 2023

Święto Trzech Króli (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych)

20 stycznia 2023

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

24 stycznia 2023

Klasyfikacja półroczna w zespołach 1-3 , 4-8/ Zebrania  z rodzicami klas 1-3

25 stycznia 2023

25.01 Rada pedagogiczna  18.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 1-3

17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 4-8

31 stycznia 2023

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2022/2023

13 – 26 lutego 2023

Ferie zimowe

22-24.03.2023

Rekolekcje wielkopostne

6 – 11.04.2023 

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia 2023

17.04 Rada pedagogiczna 18.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 1-3

17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI KL 4-8

28 kwietnia 2023

Przekazanie informacji o ewentualnych zagrożeniach ( Librus)

01 maja 2023

Święto Pracy

02 maja 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur w szkole

03 maja 2023

Święto Konstytucji 3 Maja

04- 05 maja 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur w szkole

08 maja 2023

Ostateczny termin wystawiania rocznych ocen proponowanych

23-24-25 maja 2023

Egzaminy klas 8

08 czerwca 2023

Boże Ciało

09 czerwca 2023

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych/ Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur w szkole

12 czerwca 2023

Klasyfikacja roczna w zespołach z dyrektorem/ wicedyrektorem

13 czerwca 2023

ŚWIĘTO SZKOŁY / Rada pedagogiczna – uchwalenie rocznych wyników klasyfikacji i promocji

14 czerwca 2023

Zebrania  z rodzicami  ( 18.00 – klasa 1-3, 17.00 – klasa 4-8)

23 czerwca 2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

26 czerwca-31 sierpnia 2023

Ferie letnie dla uczniów

26– 30  czerwca 2023

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy zespołów, informacje o pracy szkoły; uzupełnianie i zdawanie dokumentacji;

21 – 31 sierpnia 2023

Egzaminy poprawkowe, rada – podsumowanie roku szkolnego, klasyfikacja

Roczna 2022/2023, rada-organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023;