Ramowy rozkład dnia

Ramowy plan dnia

 

07:00 – 09:00 Schodzenie się dzieci. Swobodne gry i zabawy w sali.

09:00 – 11:00 Zajęcia przedpołudniowe: zajęcia zgodne z Rocznym Planem Pracy Świetlicy/zajęcia plastyczno – techniczne/zajęcia komputerowe/zajęcia czytelnicze/gry i zabawy stolikowe/zabawy ruchowe.

11:00 – 13:00 Zajęcia wyciszająco – relaksacyjne: słuchowiska, audiobooki, kolorowanki relaksacyjne. Odrabianie lekcji.

13:00 – 16:00 Zajęcia popołudniowe: zajęcia zgodne z Rocznym Planem Pracy Świetlicy, zajęcia umuzykalniające/zajęcia czytelnicze/zajęcia z wykorzystaniem dywanu multimedialnego/zabawy taneczne przy muzyce/zajęcia ceramiczne/zajęcia plastyczno – techniczne. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

16:00 – 17:30 Swobodne gry i zabawy w sali – gry planszowe, klocki konstrukcyjne, czytanie literatury dziecięcej.