Dokumenty

Kalendarz roku szkolnego
Zestawienie Podręczników
Statut szkoły
Zasady oceniania uczniów
Zebrania
Program wychowawczy
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Zajęcia dodatkowe
Przydział wychowawstw
Regulamin wycieczek