OGŁOSZENIA RR

2019-2020
Akcja 1% z podatku za 2018 rok dla Rady Rodziców, którą zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym wraz z Fundacją „Rodzice Szkole” przyniosła efekt w postaci 878,30 zł, które wkrótce zasilą fundusz szkolnej Rady Rodziców. Wszystkim z Państwa, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Zapraszamy także w tym roku, do przekazania 1% z podatku za 2019 rok na nasze dzieciaki. 
W załączeniu pismo od Prezesa Fundacji p. Wojciecha Starzyńskiego.

7 XI

Zapraszamy na zebranie RR
we wtorek 12 listopada
miejsce: budynek Szkoły przy ul. Osieckiej
czas: 18.30 (pół godziny później niż zwykle)

17 IX

Zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych na pierwsze zebranie Szkolnej Rady Rodziców
dzisiaj w dniu 17 września o godz. 18.00 w budynku przy ul. Osieckiej.
Tematy przewidziane do dyskusji:
  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018/2019
  2. Wybór Prezydium i komisji rewizyjnej na bieżący rok szkolny
  3. Ustalenie terminarza zebrań Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
  4. Sprawy bieżące

10 IX
Zgodnie z podjętą w ubiegłym roku szkolnym uchwałą nr 16/2018/2019 Rada Rodziców przedstawia Państwu wybraną w głosowaniu ofertę dobrowolnego ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2019-2020.
Roczna składka na ubezpieczenie wynosi w tym roku 37 zł i powinna zostać zebrana od zainteresowanych rodziców przez skarbników klasowych w terminie do 10 października, ale lepiej zrobić to wcześniej na zebraniach. Łączna kwota za klasę powinna zostać przelana na konto Rady Rodziców (z dopiskiem „Ubezpieczenie, klasa XX”), zaś imienną listę z nazwiskami i imionami dzieci należy przesłac na adres mailowy Rady Rodziców w edytowalnym pliku Word lub Excel.
Warunki ubezpieczenia znajdą Państwo w zakładce Dokumenty RR, zaś szczegółowe warunki OWU są do wglądu w sekretariacie szkoły przy ul. Osieckiej w segregatorze Rady Rodziców.
Przypominamy, że likwidacja i zgłaszanie szkód NNW odbywa się w biurze Multiagencji Ubezpieczeniowej „Marcin” przy ul. Igańskiej 3.

2018-2019

14 IX
ZAPRASZAMY 
przedstawicieli klasowych rad rodziców
na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019
ZEBRANIE SZKOLNEJ RADY RODZICÓW,
które odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) o godz. 18.00
w sali nr 205 budynku szkoły przy ul. Osieckiej.
Tematy przewidziane do dyskusji:
  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018
  2. Wybór prezydium (7 osób) i komisji skrutacyjnej na bieżący rok szkolny 
  3. Ustalenie terminarza zebrań Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
  4. Omówienie (i uchwalenie) zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły – prosimy zapoznać się z tekstem na stronie internetowej Szkoły w zakładce Dokumenty 
  5. Omówienie / zaopiniowanie / uchwalenie innych bieżących spraw

5 IX

  Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania [PDF]


29 VIII

Zgodnie z wynikami dwóch głosowań, które odbyły się w sierpniu, Rada Rodziców zdecydowała się na kontynuowanie w roku szkolnym 2018/2019 współpracy z multiagencją ubezpieczeniową „Marcin” i firmą Compensa w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów naszej Szkoły. Składka na ubezpieczenie pozostaje bez zmian i wynosić będzie 35 zł.
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje zdarzenia mogące nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce oraz w życiu prywatnym. Ochrona trwa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami i feriami zimowymi, w zakresie całodobowym na terenie całego świata. Ubezpieczenie jest  w systemie świadczeń proporcjonalnych – stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się po zakończeniu leczenia i odpowiada on procentowi sumy ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia uczniów oraz zakres dodatkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Dyrektora i kadry pedagogicznej oraz szatni i z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego znajdują się w załącznikach poniżej. Na samym dole znajduje się informacja odnośnie likwidacji szkód i kontakt do multiagencji „Marcin”. Szczegółowe warunki OWU dostępne są jedynie na miejscu w sekretariacie Szkoły w segregatorze Rady Rodziców

2017/2018