KONTO BANKOWE RR

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej Szkoły. Nasze zamierzenia jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki kooperacji rodziców i ich współpracy z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Wspieranie działalności statutowej Szkoły oparte jest przede wszystkim na dobrowolnych wpłatach pieniężnych gromadzonych przez Radę Rodziców. Jako reprezentanci Rady Rodziców w poszczególnych klasach staramy się jak najlepiej wywiązywać z naszych obowiązków i powierzonych nam zadań dla dobra Naszych Dzieci. Dlatego też serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań. Prosimy jednocześnie pamiętać, że każda złotówka wpłacona na Radę Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój Naszych Dzieci, a przecież Ich rozwój jest dla nas najważniejszy. Warto o tym pamiętać!

Rodzicu, pamiętaj, iż Twoja pomoc może uatrakcyjnić i wzbogacić szkolne życie uczniów, także i Twojego dziecka.

Dane do przelewu darowizny na Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 163 im. „Batalionu Zośka”
Nr konta: 41 1090 1753 0000 0001 1484 4445

W tytule przelewu proszę koniecznie podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz cel darowizny.