Godziny otwarcia

BIBLIOTEKA 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.45 – 15.30 7.30 – 9.50
13:30 – 15:30
Biblioteka otwarta na przerwach po lekcji: 3,4,5.
Dzień wewnętrzny
8.00 – 15.20 9.40 – 15.00
Biblioteka otwarta na przerwach po lekcji: 1

Zwrot pieniędzy za zniszczone lub niezwrócone podręczniki

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać wpłaty na konto szkoły:

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”
Osiecka 28/32
04-173 Warszawa

Nr konta: 03 1030 1508 0000 0005 5076 1068

jest to wydzielony rachunek dochodów prowadzony w PLN

Tytuł płatności: Zwrot za zniszczone podręczniki