j.angielski w zerówkach

Program nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
W naszej szkole wszystkie dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych mają szansę uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego. Spotkania takie odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po trzydzieści minut. Język angielski dla sześciolatków wzbogaca ofertę pracy szkoły i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podnosi poziom nauczania tego języka w naszej placówce.
Z uwagi na wiek dzieci, nauka języka angielskiego początkowo polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu, pojmowania ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumienia nazw wprowadzanych na zajęciach. Małe dzieci poznają świat poprzez zabawę i działanie, dlatego uczą się angielskich słów, zwrotów i struktur poprzez śpiewanie piosenek, pamięciowe opanowywanie wierszyków, wyliczanek i dialogów. Dopiero później są w stanie same konstruować wypowiedzi w języku obcym (najpierw pojedyncze słowa, potem zwroty i zdania).
Na każdych zajęciach materiał utrwalany jest poprzez gry i zabawy językowe, czyli dzieci uczą się poprzez zabawę. Pomaga w tym podręcznik Our Discovery Island Starter wydawnictwa Pearson.

Książka ucznia prezentuje i pomaga ćwiczyć materiał językowy w atrakcyjny dla dzieci sposób i w motywującym dla nich kontekście. Duże, kolorowe ilustracje i zdjęcia oraz towarzyszące im nagrania (ćwiczenia ze słuchu, piosenki i historyjki obrazkowe), a także zadania wymagające rysowania, kolorowania i przyklejania naklejek angażują uwagę małych uczniów i zachęcają ich do nauki i zabawy.
Do książki ucznia dołączona jest płyta CD ze wszystkimi piosenkami z tego poziomu kursu oraz ich wersjami karaoke.
Zeszyt ćwiczeń do poziomu Starter jest częścią książki ucznia i zawiera dodatkowe zadania utrwalające materiał z lekcji i rozwijające zdolności poznawcze i motoryczne uczniów. Korzystanie z niego ułatwiają polecenia w języku polskim i podobny układ treści jak w podręczniku – na każdą lekcję z kolorowej części książki przypada jedna strona ćwiczeń w części czarno-białej. Dodatkowo na dole każdej strony znajduje się opis zadania w języku polskim, co znacznie ułatwia wykonywanie ćwiczeń wspólnie z rodzicami w domu. *)

W naszej szkole język angielski w oddziałach przedszkolnych prowadzony jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Zadaniem spotkań z językiem angielskim jest wprowadzenie dzieci w świat nowego języka, co ułatwia obowiązkową już jego naukę w w klasach I-III.

Wykaz słownictwa i struktur, które powinny znać dzieci w zerówce.

mgr Katarzyna Adamska
(nauczyciel języka angielskiego)

*) cytat z http://www.pearson.pl/angielski/katalog-sklep/przedszkola/our-discovery-island-starter.html