Ogłoszenia

Przerwa świąteczna

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że:

1.

  • oddziały przedszkolne pracują bez zmian wg stałego harmonogramu;
  • dla dzieci, których rodzice pracują organizujemy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.00;

2.

  • rodziców, których dzieci nie będą korzystały z dyżuru prosimy o odwołanie posiłków do 31.03.2015 (w wyjątkowych przypadkach – do godz. 9.00 w dniu, w którym będzie wydawany obiad);
  • rodziców, którzy nie opłacili obiadów w okresie przerwy świątecznej, a chcieliby żeby ich dziecko jadło na terenie szkoły, prosimy o opłacenie do 31.03.2015 r.;

3.

  • podczas dyżuru wejście do szkoły dla wszystkich uczniów i pracowników jest od strony ul. Łukowskiej;
  • zajęcia będą odbywać się w salach oddziału przedszkolnego oraz świetlicy szkolnej;

4.

  • dzień 1.04.2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – sprawdzian zewnętrzny.