Ogłoszenia

Przemoc w rodzinie – pomoc

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby przeżywające kryzys osobisty.

Z poważaniem,
Agnieszka Wolańczyk
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

niebieska