Ogłoszenia

Organizacja zajęć w dniu 29 X

Organizacja dnia 29 października 2015r. czwartek

Dla klas IV – VI lekcje trwają po 30 min.
W godzinach 13:30 – 15:30 DYSKOTEKA HALLOWEEN’OWA

Dzwonki:

  1. 8:00 –  8:30
  2. 8:35 –  9:05 (przerwa śniadaniowa)
  3. 9:15 –  9:45
  4. 9:50 – 10:20
  5. 10:25 – 10:55
  6. 11:00 – 11:30 (przerwa obiadowa)
  7. 11:50 – 12:20 (przerwa obiadowa)
  8. 12:40 – 13:10
  9. 13:30 – 15:30 DYSKOTEKA

Organizacja zajęć dla klas I-III .

Dla klas I-III czas trwania lekcji i dzwonków nie ulega zmianie

Wprowadza się tylko drobne zmiany w planach klas Ie, If, IIIc i IIId tego dnia.

plan