Ogłoszenia

Informacje o problematyce nowych narkotyków tzw. Dopalaczy

Bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci jest w dużym stopniu warunkowane świadomością potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą świat. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności, podajemy poniżej nazwy instytucji podejmujących problematykę zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym profilaktykę używania nowych narkotyków wraz z pomocnymi adresami stron internetowych.

 

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY (GIS)

 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI (KGP)

 

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (KBPN)

 • Strony internetowe zawierające ważne informacje:
  www.narkomania.gov.pl – Strona e-Poradni internetowej zleconej i finansowanej przez Krajowe Biuro (możliwość skorzystania z anonimowych porad specjalistów lekarza, prawnika i psychologa).

  www.dopalaczeinfo.pl
  – strona poświęcona problematyce dopalaczy.
  www.kbpn.gov.pl – Kompendium wiedzy o narkotykach i narkomanii.
 • Telefon zaufania prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod numerem 801–199–990.


OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI (ORE)

 • Strony internetowe zawierające ważne informacje:
  www.ore.edu.pl w zakładce Wychowanie i Profilaktyka znajdują się ważne informacje i materiały dotyczące kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych formy pomocy. Strona ORE połączona jest hiperłączem ze stroną Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN www.scholaris.pl.
 • Poradnik dla rodziców „Jak kochać i wymagać” stworzony w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Dostępny na stronie głównej ORE www.ore.edu.pl w zakładce e-poradniki.