Ogłoszenia

Bal karnawałowy – organizacja szkoły w dniu 30 stycznia 2017 r.

Oddziały przedszkolne i klasy I i II– BAL – 10.00 – 11.30

Oddziały przedszkolne
Oddziały zerowe 0A i 0C przychodzą do szkoły pół godziny przed balem do wyznaczonych sal, w których przygotowują się do balu.
Zajęcia w tym dniu odbywają się wg tygodniowego rozkładu zajęć.
Obiad dla oddziałów przedszkolnych po balu.
Świetlica dla oddziałów przedszkolnych działa bez zmian.

Klasy I i II– zajęcia od godz. 8.00 – pierwsze dwie lekcje, po balu świetlica/dom

Klasy II i III –  BAL – 12.15 – 13.45

Prośba do Rodziców

W związku ze zmianą organizacji zajęć w tym dniu, a tym samym dużą liczbą dzieci przebywających w świetlicy szkolnej, ze względu na bezpieczeństwo bardzo prosimy, aby w miarę możliwości rodzice przyprowadzali dzieci do szkoły na określoną godzinę i odbierali je zaraz po balu.