Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

W Pierwszym Dniu Wiosny,  tj. 21 marca 2017 r. odbędzie się II edycja Konkursu Dyrektora Szkoły dla klas IV-VI.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy społeczność szkolną do kibicowania uczestnikom.

Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy!!!

Data: 21 marca 2017 r.

Miejsce: Sala gimnastyczna

Czas rozpoczęcia: 2 godzina lekcyjna (08:50)