Ogłoszenia

Organizacja dnia 22 grudnia 2017 r.

22 grudnia to dzień bez zajęć lekcyjnych. W tym dniu organizujemy klasowe wigilie lub innego rodzaju spotkania świąteczne.

Pracujemy wg następującego harmonogramu (Osiecka):

Klasy I – III

I zmiana
1 i 2 godz. lekcyjna – klasy: 1b, 1c, 1e, 2a, 3a, 3c, 3f spotykają się z wychowawcami w swoich salach.

3 godz. lekcyjna – wszystkie klasy idą do sali gimnastycznej na Jasełka przygotowane przez p. Twardowską, p. Chalhoub

4 godz. lekcyjna – sprzątamy z uczniami sale, nauczyciele uzupełniają dokumentację szkolną.

II zmiana
4 godz. lekcyjna – klasy: 1a, 1d, 2b, 3b, 3d idą do sali gimnastycznej na Jasełka przygotowane przez p. Twardowską, p. Chalhoub

5 i 6 godz. lekcyjna – klasy spotykają się z wychowawcą w swoich salach.

7 godz. lekcyjna – sprzątamy z uczniami sale, nauczyciele uzupełniają dokumentację szkolną.

Klasy IV – V

3 i 4 godz. lekcyjna – wszystkie klasy spotykają się z wychowawcami.

5 godz. lekcyjna – wszystkie klasy idą do sali gimnastycznej na Jasełka przygotowane przez p. Twardowską, p. Chalhoub

6 godz. lekcyjna – sprzątamy z uczniami sale, nauczyciele uzupełniają dokumentację szkolną.

PRZYDZIAŁ SAL
4a – 201 – p. Jaśkiewicz, p. Kasica
4b – 203 – p. Ochnio
4c – 204 – p. Fila, p. Miszczak
4d – 109 – p. Rajkowska, p. Celińska-Mysław
4e – klub Zośka – p. A. Krakowiak
4f – 104 – p. G. Krakowiak
5a – 202 – p. Witkowska-Mazur, p. Pejska
5b – 108 – p. Kutyła, p. Wawrzonkiewicz
5c – 206 – p. Żukowska, p. Proga
5d – 205 – p. Bartczak

Świetlica i stołówka pracują bez zmian. Oddziały przedszkolne – wg stałego harmonogramu.