Ogłoszenia

Ze smutkiem żegnamy p.Henryka Przeniosło, m.in dyrektora naszej szkoły w latach 1974 -1985