Ogłoszenia

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6,
III piętro

tel./fax (22) 626-94-19
e-mail: kopd@kopd.pl www.kopd.pl

 

ZAPRASZAMY DZIECI
DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
„JA I ŚWIAT UCZUĆ”

Warsztaty psychoedukacyjne przeznaczone są dla dzieci w wieku 6 – 8 lat.
Celem zajęć jest rozwój umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć oraz uwrażliwienie na uczucia innych. Dzięki tej zdolności ułatwiamy dzieciom radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i zapobiegamy agresywnym i destrukcyjnym zachowaniom

Zakres tematyczny zajęć:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych
 • nauka dostrzegania zależności między myślami, uczuciami i działaniami
 • uczenie się konstruktywnego sposobu wyrażania i kontrolowania uczuć
 • rozwijanie empatycznej i współczującej postawy wobec innych
 • ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji
 • nauka odpowiedzialności za własne decyzje i działania.

Metody pracy: „ burza mózgów”, „rysunkowe i słowne mapy myśli”, elementy bajkoterapii,
muzykoterapii, (praca z instrumentami muzycznymi, nauka uważności i technik
relaksacyjnych), pracy z pacynką, zabaw ruchowych i wykorzystanie środków plastycznych
( kredki, papier kolorowy)

Spotkania będą odbywać się w siedzibie KOPD, we wtorki w godzinach 17:00 – 18.30,
w okresie od 25 września do 13 listopada 2018 roku i prowadzone będą przez
muzykoterapeutkę i psychologa.

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia
indywidualnej konsultacji rodzica przed rozpoczęciem zajęć. Odbycie konsultacji jest
niezbędnym warunkiem przyjęcia na zajęcia. Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego.
Zapraszamy dzieci bez wskazań terapeutycznych.
Kontakt: (0-22) 626-94-19
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.


Trudności emocjonalne – warsztat dla dzieci w wieku 7 – 9 lat

Głównym celem zajęć jest rozwój umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć. Dzięki tej zdolności ułatwiamy dzieciom radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. Program zajęć ma na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat ich własnych stanów emocjonalnych i uwrażliwienie je na uczucia innych. Zajęcia kierujemy do dzieci, które nie radzą sobie z emocjami i doświadczają różnych trudności w szkole, w relacjach z rówieśnikami lub są w trudnej sytuacji rodzinnej.

Zarys tematyczny:

 1. Rozpoznawanie emocji i sposoby radzenia sobie z nimi
 2. Rozwijanie wiary we własne siły i umiejętności
 3. Rozwijanie poczucia własnej wartości
 4. Ćwiczenie porozumiewania się bez agresji
 5. Nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami, naukę współpracy w grupie.
 6. Pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu.
Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem udziału w warsztacie.
Termin: 01.10.2018 – 17.12.2018 (poniedziałki) w godzinach 17.00 – 18.30 (12 spotkań)
Kontakt: tel. (0-22) 626-94-19,
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 (III piętro), Warszawa.

Będziemy pracować poprzez zabawę, ćwiczenia ruchowe, prace plastyczne, czytanie baśni, naukę relaksacji. Powyższe założenia będą realizowane podczas omawiania bieżących wydarzeń wnoszonych rzez dzieci a także w scenkach odgrywanych przez grupę. Chcemy wprowadzić proste techniki relaksacyjne i wyciszające, zachęcić do współpracy i wspierać dzieci w rozwiązywaniu konfliktów w asertywny sposób. Mamy nadzieję, że będzie to dobry, twórczy warsztat, dający im wsparcie i siłę.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.