Ogłoszenia

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Skarbników poszczególnych klas, po zebraniu kwot na ubezpieczenie, prosimy o łączną wpłatę na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Ubezpieczenie, klasa XX”. Numer konta znajduje się w odpowiedniej zakładce na stronie Szkoły.
Listy ubezpieczonych dzieci na kartach Compensy należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły. Kopie list w excelu, bądź wordzie należy przesłać mailowo na adres Rady Rodziców, abyśmy mogli skorelować je z listą szkolnego pedagoga w kwestii dzieci zwolnionych z opłat. Bardzo prosimy nie wysyłać skanów papierowych list.