Ogłoszenia

Ślubowanie

Dnia 14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych. 

Wszystkich zebranych, w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, powitała pani dyrektor – Marzena Żak.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz taniec.  Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu ” Zośka”. Dowodem były legitymacje szkolne wręczone dzieciom przez wychowawców.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

I.Leszko, A. Krakowiak, G. Krakowiak