wydarzenia

100. rocznica urodzin papieża Polaka

Senat ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Karol Wojtyła  urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach – metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II. „Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (…) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (…) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła.”

„Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu Solidarność.”

„Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzymka do Ojczyzny z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności”. „Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu Solidarność, a kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 r. stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości – wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki do wolności, głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 r., kiedy to po upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.”

Po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował „wielką ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po świecie ideologie wrogie człowiekowi”. „Papież stał się także orędownikiem dialogu między wyznawcami wszystkich religii, a także stałym pielgrzymem odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach świata, papieżem bliskim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób, kanonizował 483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia.”

Święty Jan Paweł II „dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik”. „Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach ziemskiego życia: Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję – mówił na łożu śmierci.”

„13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta; do dziś nie zostali osądzeni zleceniodawcy tej zbrodni”. „Papieża – jak sam mówił – uratowała Matka Boża. Umierał w 2005 r. po jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując wartość i godność życia
w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę, o godzinie 21.37. Podczas rzymskich uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysięcy Polaków, 200 delegacji państwowych, królowie i szefowie rządów, przedstawiciele najważniejszych religii świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach na całym świecie, śledziło uroczystości pogrzebowe w telewizji, gromadzono się na placach, żegnano papieża powszechną modlitwą.”

Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.

autor: dcz

źródło:
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2386720,100-rocznica-urodzin-papieza-Polaka-Senat-ustanowil-rok-2020-Rokiem-Swietego-Jana-Pawla-II