Ogłoszenia

PRACUJEMY METODAMI AKTYWIZUJĄCYMI

Nasi uczniowie, podczas np. lekcji przyrody, pracują metodami aktywizującymi.
Dlaczego?
To świetny sposób na utrwalenie, zapamiętanie, powtórzenie materiału, na uczenie organizacji pracy / współpracy, na rozwijanie umiejętności współpracy, koncentracji na zadaniu, trzymania się w ramach czasowych, to okazja do doskonalenia umiejętności porozumiewania się / dochodzenia do wspólnego zdania.
Na zdjęciach przykłady wypracowanego materiału przy omawianiu tematu ORGANIZM CZŁOWIEKA: uczniowie wypisywali z podręcznika, ich zdaniem, najważniejsze / najciekawsze informacje, następnie z kolegą wybierali tylko 4 informacje ze wszystkich wypisanych i układali je od najciekawszych / najważniejszych do mniej ciekawych.
Ta metoda, to: diamentowe uszeregowanie lub inaczej technika karo.
Pod koniec zajęć uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że praca w ten sposób pomaga, ułatwia zapamiętać nowy materiał, zrozumieć go.
Zachęcamy do przeczytania wyborów dokonanych przez uczniów 4b