Ogłoszenia

Godziny wychowawcze ze światem

Mijają kolejne dni w roku szkolnym, a nasi Uczniowie po raz kolejny mogli uczestniczyć w warsztatach Polskiej Akcji Humanitarnej – „Godziny wychowawcze ze światem”
Tym razem klasa 2c mogła dowiedzieć się o różnorodności posiłków, produktów na świecie, ich dostępności, a także o tym – CO SIĘ DZIEJE, JAK SIĘ NIE JE. Uczniowie poznali pojęcie głodu, jego konsekwencje, a także sposoby niesienia pomocy osobom niedożywionym.
Natomiast klasa 3d rozwijała swoje umiejętności w zakresie współpracy. Uczniowie kształtowali postawę otwartości i odpowiedzialności, a przede wszystkim budowali mosty zgody i porozumienia. Klasa 3d już wie, że WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA.