Ogłoszenia

Święta majowe 

29 kwietnia 2022 roku Uczniowie klas 0-3 zebrali się, aby podsumować wiedzę na temat świąt majowych.
Uczniowie wspólnie odśpiewali hymn narodowy oraz zapoznali się z najważniejszymi zapisami w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.