Ogłoszenia

Święto Szkoły – Święto Patrona

Jak co roku w połowie maja uczniowie naszej szkoły wspominali podczas lekcji historię żołnierzy Batalionu „Zośka”.

Uczniowie klas VIII wzięli udział w wycieczce szlakiem powstańczym Batalionu „Zośka” po Warszawie. Wspólnie z przewodnikiem odwiedzili miejsca, które, które na zawsze zmieniły oblicze naszego miasta. Powstanie Warszawskie to najtragiczniejsze wydarzenie w historii Warszawy,  które stało się patriotycznym zrywem i największym aktem sprzeciwu wobec hitlerowskiej agresji w Europie.  Zaplanowane na kilka dni, zakończyło się po 63 dramatycznych dniach. To właśnie śladów tych wydarzeń, w których bohaterską walkę z okupantem stoczył Batalion „Zośka”, szukali podczas wycieczki nasi ósmoklasiści.

Na podsumowanie tegorocznych działań uczniowie klas IV – VIII mogli zmierzyć się ze specjalnie przygotowanymi zadaniami dotyczącymi historii naszego Patrona.

Uczniowie klas I- III poznawali harcerzy Szarych Szeregów – organizacji, z której wywodzi się Batalion „Zośka” oraz uczyli się harcerskich piosenek. Chętni mogli również wziąć udział w rodzinnym konkursie rozwiązując powstańcze krzyżówki oraz wykonywać różne ciekawe zadania związane z naszym Patronem w świetlicy szkolnej.