Ogłoszenia

XVI Dzielnicowy KONKURS
PLASTYCZNO – EKOLOGICZNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w dzielnicowym konkursie plastyczno-ekologicznym „Ekopatrol – w zgodzie z naturą” organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4.

Tematyka prac:
– Eko-kalendarz „Jestem tym co jem” – z 1 tygodnia życia
– Eko-przygoda – komiks
– praca plastyczna pt. „Żyjmy w zgodzie z naturą.”

Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 7– 16 lat (uczniowie klas I – VIII)
Kategorie wiekowe dla uczniów:
7-9 lat – kl. 1-3
10-13 lat- kl. 4-6
14-16 lat – kl. 7-8

Format prac A4 lub A3, technika dowolna.

UWAGA! Konkurs nie dotyczy prac zbiorowych.

TERMIN konsultacji projektów prac z nauczycielami plastyki i wychowawcami (w klasach 1-3) oraz termin oddawania prac do nauczycieli do 13.10.2022 r.

Prosimy chętnych do udziału w konkursie o zgłoszenie się do wyznaczonych nauczycieli.

Nauczyciele plastyki: