Ogłoszenia

Pamiętamy o Bohaterach

W poniedziałek 3 października 2022 r.  tradycyjnie wróciliśmy pamięcią do wydarzeń związanych z Patronem naszej szkoły – Batalionem „Zośka”. Celem corocznej akcji  jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią Warszawy i jej społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie są włączani w różnorodne działania – m.in. realizują nasz szkolny projekt  „MUR PAMIĘCI”, w którym odwiedzają miejsca pamięci związane z naszym Patronem.

Poniżej przedstawiamy tegoroczne zadania dla uczniów oraz terminy ich realizacji:

  1. RAZEM ZBUDUJMY MUR PAMIĘCI! – VI edycja

Mając na uwadze tegoroczną 78. rocznicę POWSTANIA WARSZAWSKIEGO oraz dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, porządkujemy groby i zapalamy znicze, zapraszamy wszystkich Uczniów do ponownego odwiedzania miejsc związanych z naszym Patronem i zbudowania symbolicznego MURU PAMIĘCI.

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW:

– odnalezienie wybranego miejsca pamięci poświęconego naszemu Patronowi (tablice pamiątkowe, groby „Zośkowców ” na cmentarzu wojskowym),

– odwiedzenie wybranego miejsca połączone ze złożeniem drobnych kwiatów lub zapaleniem znicza z logo naszej szkoły.

Dowodem realizacji zadania będzie  wykonana cegiełka z własnym zdjęciem z wybranego miejsca (na zdjęciu powinien być widoczny uczeń i dołączone do znicza lub kwiatów logo szkoły – szczegółowy opis cegiełki poniżej).

 

CZAS TRWANIA AKCJI:

3.10.2022- 10.11.2022

 

INSTRUKCJA

Jak wykonać cegiełkę:

Cegiełka powinna być wykonana na czerwonym papierze (kartka techniczna) i powinna zawierać fotografię (może być czarno-biała) oraz krótki opis miejsca,  imię/imiona uczestników, klasę, do której uczeń uczęszcza, oraz datę złożenia kwiatów lub zapalenia zniczy.

WYMIARY CEGIEŁKI: 

21cm / 10 cm. Przykładowa cegiełka została przedstawiona w załączniku przesłanym w wiadomości.

GRATYFIKACJA:

Każdy uczeń klas IV – VIII, który weźmie udział w akcji i przyniesie estetycznie wykonaną cegiełkę ma szansę otrzymać ocenę celującą z historii oraz dodatkowe 20 punktów z zachowania.

Logo będzie można pobrać u wychowawców klas i nauczyciela historii.

Cegiełki prosimy oddawać do wychowawców.

 

  1. Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I – II i IV – VIII

 

„POWSTANIE WARSZAWSKIE W OCZACH DZIECKA”

Zadanie konkursowe

  1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej
    pt. „Powstanie Warszawskie w oczach dziecka” 
  2. Technika dowolna
  3. Format pracy A3 – A2
  4. Rozstrzygnięcie konkursu: plebiscyt – głosowanie uczniów
  5. Termin oddawania prac – do 13.10.2022 r.

 

 

Zadanie dla uczniów kl. IV -VIII –

Napisanie autorskiego wiersza  o tematyce POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kryteria sukcesu

TREŚĆ: dotyczy powstania warszawskiego

1p.

FORMA: wiersz składa się minimum

– z dwóch strof

– z ośmiu wersów

2p.

WALORY LITERACKIE: zastosowanie min. trzech środków stylistycznych

2p.

ORYGINALNOŚĆ PRZEKAZU

2P.

SAMODZIELNOŚĆ: praca dotychczas niepublikowana

1p.

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

1p.

POPRAWNOŚĆ ORTOGRAFICZNA

1P.