Ogłoszenia

Świąteczne stroiki

Nasi uczniowie odwiedzili Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych przy ul. Komorskiej, gdzie w ramach projektu WIE odbyłyby się warsztaty podczas, których nasi podopieczni wraz ze starszymi kolegami przygotowali świąteczne stroiki. Wzmożona praca zespołowa przyniosła oczekiwane efekty.