Ogłoszenia

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2023/ Wspólna Warszawa Zima – informacja do rodziców/ prawnych opiekunów, uczniów Szkoły

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Elektronicznym systemie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

, została dodana opcja wyboru dla rodziców dzieci z Ukrainy zwolnionych z opłat:

Jednocześnie przypominamy, że aby rodzic został zwolniony z opłat musi być uchodźcą przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym po 24.02.2022 r. – rodzic musi podpisać oświadczenie zamieszczone w karcie.