Ogłoszenia

oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomicznych

W roku szkolnym  2023/2024 oferujemy naukę w siedmiu oddziałach Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Nr 1 przygotowujących do zawodu  – technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz w dwóch oddziałach Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia – kucharz i cukiernik.

Zapraszamy na Dzień Otwarty w formie stacjonarnej 23 marca 2023 r. w godz. 16.00-18.30  oraz na spotkanie w formie online 18 kwietnia 2023.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa