Ogłoszenia

zajęcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie informuje, iż obecnie prowadzone są zapisy na zajęcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Zajęcia obejmują 4 spotkania dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Każde spotkanie trwa 3h.

UWAGA Ograniczona liczba miejsc!

Terminy:

· 03-06.07.2023 r./10-13h.

· 10-13.07.2023 r./10-13h.

· 28-31.08.2023 r./10-13h.

Zajęcia mają na celu wspieranie sfery emocjonalno-społecznej, pomoc w odreagowaniu napięć oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Bardzo ważnym komponentem jest praca na zasobach, czyli wydobywanie i rozwijanie u dzieci mocnych stron.

 

 

Психолого-ПедагогічнийКонсультаційнийЦентр№ 16 уВаршавіповідомляє, щозаразтриваєзаписназаняттядлявсіхдітей. Тренінгипередбачають 4 зустрічідлядітейвікомвід 10 до 13 років. Кожназустрічтриває 3 години.

УВАГА Кількість місць обмежена!

Дати:

· 03-06.07.2023р./10-13 год.

· 10-13.07.2023р./10-13 год.

· 28-31.07.2023р./10-13 год.

Заняття спрямовані на підтримку емоційної та соціальної сфери, сприяють зняттю напруги та зміцненню самооцінки. Дуже важливою складовою є робота над ресурсами, тобто виявлення та розвиток сильних сторін дітей.

Z poważaniem

Ewa Świercz

Sekretariat PPP16