Ogłoszenia

Grupa pomocy psychologicznej dla dzieci doznających przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” prowadzi aktualnie program grupowego wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy „Powrót do Godności”.

W ramach wspomnianego programu, uruchamiamy grupę wsparcia dla nastolatków w wieku 11-13 lat.

Podczas spotkań będziemy zajmować się lepszym rozumieniem emocji i potrzeb dzieci, myśli i przekonań dotyczących siebie i innych ludzi, rozwijać umiejętności komunikowania ich. Nabycie tych umiejętności ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Uczestnicy w atmosferze otwartości, autentyczności i akceptacji będą mieli możliwość porozmawiania również o rzeczach dla nich ważnych, jak również trudnych (m.in. dotyczących sytuacji przemocy w ich rodzinie).

Prowadzący wprowadzą elementy psychoedukacyjne m.in. o prawach dziecka, zjawisku przemocy, czy sposobach na ochronę siebie. Zajęcia prowadzone będą metodami dostosowanymi do wieku i gotowości uczestników. Zależy nam na tym, aby poprzez zabawę, zadania i rozmowy z młodzieżą stworzyć przestrzeń do nabywania nowych umiejętności i dzielenia się swoimi uczuciami, myślami, sukcesami oraz trudnościami.

Spotkania grupy odbywają się w środy w godz.17:00-19:00, łącznie odbędzie się 10,  cotygodniowych spotkań. Udział w grupie będzie poprzedzony jednorazową konsultacją z rodzicem/opiekunem prawnym, która będzie jednocześnie elementem kwalifikującym do grupy.

Grupa spotyka się stacjonarnie, w siedzibie naszego Stowarzyszenia na ul. Jaktorowskiej 4, na warszawskiej Woli.

Ostateczny termin zapisu to 12.09.2023.

W razie pytań bardzo proszę o kontakt. Zapisu do grupy można dokonać telefonicznie (22 499 37 33), mailowo (info@niebieskalinia.org) lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod linkiem: 

https://forms.gle/iGSYvaWC8vQ4YUc5A